نویسنده = اسماعیل وزیری
تعداد مقالات: 3
1. سنجش اثر مطالعات کوهورت حوزه پزشکی ایران از بُعد تولید و توسعه دانش

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 63-88

10.22070/rsci.2019.3722.1231

منصوره فیض آبادی؛ اسماعیل وزیری


2. اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی: یک مطالعه علم‌سنجی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-16

10.22070/rsci.2017.509

اسماعیل وزیری؛ نادر نقشینه؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


3. مطالعه علم‌سنجی مقالات مروری حوزه پزشکی ایران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-96

10.22070/rsci.2017.511

اسماعیل وزیری؛ منصوره فیض آبادی