نویسنده = حمزه علی نورمحمدی
شناسایی و تبیین شاخص‌های نخبگی و ارائه چارچوبی برای کشف نخبگان علمی در علوم انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22070/rsci.2022.16029.1577

فائزه نجاتی؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ حمزه علی نورمحمدی