نویسنده = حمزه علی نورمحمدی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی بهره‌وری پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی دولتی ایران در حوزه‌های وابسته به سیستم‌های خبره

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 159-176

حمید نوروزی چاکلی؛ حمزه علی نورمحمدی؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی