نویسنده = فاطمه فهیم نیا
تعداد مقالات: 5
1. ارائه چارچوب سامانه ارزیابی علم و فناوری در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1398

طیبه شهمیرزادی؛ نجلا حریری؛ فاطمه فهیم نیا؛ فهیمه باب الحوائجی؛ داریوش مطلبی


2. ترسیم نقشه‌ موضوعی مقالات حوزۀ «بازی در کتابخانه‌ها» در اسکوپوس

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-40

زهرا بتولی؛ مریم ناخدا؛ سپیده فهیمی فر؛ فاطمه فهیم نیا


3. واکاوی شاخص‌های سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-66

طیبه شهمیرزادی؛ نجلا حریری؛ فاطمه فهیم نیا؛ فهیمه باب الحوائجی؛ داریوش مطلبی


4. بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی، بر بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه تهران

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 15-26

فاطمه فهیم نیا؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ موسی بامیر


5. بررسی قانون لوتکا در بین محققان علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران بین سال‌های 1381 تا 1392 براساس مجلات تخصصی حوزه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 39-50

راضیه محمدزاده؛ فاطمه فهیم نیا؛ محمد حسن زاده