نویسنده = فاطمه فهیم نیا
تعداد مقالات: 4
1. ارائه چارچوب سامانه ارزیابی علم و فناوری در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1398

طیبه شهمیرزادی؛ نجلا حریری؛ فاطمه فهیم نیا؛ فهیمه باب الحوائجی؛ داریوش مطلبی


2. واکاوی شاخص‌های سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-66

طیبه شهمیرزادی؛ نجلا حریری؛ فاطمه فهیم نیا؛ فهیمه باب الحوائجی؛ داریوش مطلبی


3. بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی، بر بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه تهران

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 15-26

فاطمه فهیم نیا؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ موسی بامیر


4. بررسی قانون لوتکا در بین محققان علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران بین سال‌های 1381 تا 1392 براساس مجلات تخصصی حوزه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 39-50

راضیه محمدزاده؛ فاطمه فهیم نیا؛ محمد حسن زاده