نویسنده = محمدرضا قانع
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تطبیقی موضوع " نقد و بررسی کتاب " در ایران و جهان بر اساس پایگاه وب علم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

10.22070/rsci.2021.14246.1489

حامد حاجب ده کهان؛ منصوره صراطی شیرازی؛ محمدرضا قانع


2. تعامل میان‌رشته‌ای حوزه مهندسی پزشکی در دو دهه اخیر

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1400، صفحه 273-296

10.22070/rsci.2020.5717.1419

سمیه جعفری نایینی؛ محمدرضا قانع؛ رضا بوستانی