نویسنده = معصومه کربلا آقایی کامران
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وضعیت تولیدات علمی و ترسیم نقشه هم‌رخدادی واژگان حوزه رفتار اطلاع‌یابی مشارکتی بر اساس مقالات نمایه شده در پایگاه وب علوم

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 185-202

10.22070/rsci.2019.821

صنم ابرهیم زاده؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ معصومه کربلا آقایی کامران


2. ارزیابی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های دولتی ایران با روش نمایه ارزیاب وب

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 31-50

10.22070/rsci.2016.381

منیره غریبه نیازی؛ معصومه کربلا آقایی کامران