کلیدواژه‌ها = ارزیابی پژوهش
تعداد مقالات: 3
1. استفاده از مدل مارپیچ چهارگانه (کوآدراپل هلیکس) در ارزیابی پژوهش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

شیما مرادی


2. ابعاد اثرگذاری پژوهش: مطالعه مرور سیستماتیک

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 203-224

مریم خسروی؛ رویا پورنقی


3. بررسی شبکه‌های اجتماعی علمی به‌عنوان ابزاری جایگزین یا مکمّل در ارزیابی پژوهشگران ایرانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 71-84

حمیده اسدی؛ نادر نقشینه؛ مریم نظری