کلیدواژه‌ها = ارتباطات علمی
تعداد مقالات: 2
2. تعامل‌ها و انگیزه‌های اطلاعاتی دانشمندان در شبکۀ حرفه‌ای ریسرچ‌گیت

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-56

نیما یعقوبی ملال؛ حمیدرضا جمالی مهموئی؛ یزدان منصوریان