کلیدواژه‌ها = ارتباطات علمی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل مقالات حوزه ارتباطات علمی با استفاده از روش تحلیل هم‌رخدادی واژگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

طیبه سهرابی؛ سعید غفاری


3. تعامل‌ها و انگیزه‌های اطلاعاتی دانشمندان در شبکۀ حرفه‌ای ریسرچ‌گیت

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-56

نیما یعقوبی ملال؛ حمیدرضا جمالی مهموئی؛ یزدان منصوریان