کلیدواژه‌ها = کتاب‌سنجی
تعداد مقالات: 5
2. تحلیل کتاب‌سنجی پژوهش‌های جهانی حوزه صنایع خلاق

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1400، صفحه 221-244

10.22070/rsci.2020.5342.1372

حمیدرضا پروازی شندی؛ حمیدرضا ایرانی؛ اسدالله کردنائیج؛ داتیس خواجه ئیان


3. یک دهه فعالیت فصلنامة تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی (1396-1387): تحلیل کتاب‌سنجی و دیداری‌سازی برون‌داد علمی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1400، صفحه 53-76

10.22070/rsci.2020.4724.1319

علی اکبر خاصه؛ محبوبه بانگ آور ماشک؛ حمید قاضی زاده؛ حیدر مختاری


4. جایگاه وزنی مقالات علمی تولیدشده انستیتوکانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران: یک مطالعه علم‌سنجی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1400، صفحه 217-234

10.22070/rsci.2020.5124.1348

ساره اکبری نیسیانی؛ حمیده احتشام؛ حسین تقی زاد؛ حسین دانشور


5. تحلیل تطبیقی استنادهای پایان‌نامه‌های دکترای روان‌شناسی عمومی دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تربیت مدرس

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-98

10.22070/rsci.2016.470

عبدالعظیم پناهی؛ عصمت مومنی؛ محمد اکبری؛ عالیه کمال نژاد