کلیدواژه‌ها = بهره‌وری علمی
تعداد مقالات: 2
1. سنجش و ارزیابی بهره‌وری علمی پژوهشگران حوزة « علوم شناختی » در ایران و جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1397

سعیده رجب زاده؛ حمزه علی نورمحمدی؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


2. مطالعه‌ی اثرات راهبردهای هم‌تألیفی بر بهره‌وری علمی پژوهشگران حوزه آموزش از دور: کاربست فن تحلیل شبکه‌های اجتماعی و پارادایم سرمایه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1398

اکبر باشکوه؛ محمود اکرامی؛ فرامرز سهیلی؛ احمد کریمی