کلیدواژه‌ها = بهره‌وری علمی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه‌ی اثرات راهبردهای هم‌تألیفی بر بهره‌وری علمی پژوهشگران حوزه آموزش از دور: کاربست فن تحلیل شبکه‌های اجتماعی و پارادایم سرمایه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1398

اکبر باشکوه؛ محمود اکرامی؛ فرامرز سهیلی؛ احمد کریمی


2. سنجش و ارزیابی بهره‌وری علمی پژوهشگران حوزة «علوم شناختی» در ایران و جهان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 57-76

سعیده رجب زاده؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ حمزه علی نورمحمدی