کلیدواژه‌ها = نوآوری
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل شبکه‌های اجتماعی دانشگاهی حوزه نوآوری باز

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1400، صفحه 25-52

10.22070/rsci.2020.4791.1323

مهران بادین دهش؛ غلامعلی طبرسا؛ مصطفی زندیه؛ محمدرضا حمیدی زاده