تعداد مقالات: 189
26. مطالعه معیارها و شاخص‌‌های موجود در رتبه‌بندی‌های دانشگاهی ملّی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-22

10.22070/rsci.2019.4344.1283

فریده عصاره؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فرج اله رحیمی؛ پرستو پارسائی محمدی


30. بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی، بر بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه تهران

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 15-26

10.22070/rsci.2016.489

فاطمه فهیم نیا؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ موسی بامیر


31. بررسی وضعیت انتشار مقاله از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-28

10.22070/rsci.2017.506

افسانه حاضری؛ فاطمه مکی زاده؛ فرزانه بیک خورمیزی؛ فرامرز سهیلی


33. بررسی وضعیت کشورهای اسلامی از نظر فقر علمی در حوزه علوم پزشکی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-32

10.22070/rsci.2017.556

علی منصوری؛ فرامرز سهیلی؛ پریسا قزوینه


36. ترسیم نقشه‌ موضوعی مقالات حوزۀ «بازی در کتابخانه‌ها» در اسکوپوس

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-40

10.22070/rsci.2018.642

زهرا بتولی؛ مریم ناخدا؛ سپیده فهیمی فر؛ فاطمه فهیم نیا


37. ارائه چارچوب سامانه ارزیابی علم و فناوری در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 21-40

10.22070/rsci.2019.4017.1258

طیبه شهمیرزادی؛ نجلا حریری؛ فاطمه فهیم نیا؛ فهیمه باب الحوائجی؛ داریوش مطلبی


41. تحلیل شبکه‌های اجتماعی دانشگاهی حوزه نوآوری باز

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1400، صفحه 25-52

10.22070/rsci.2020.4791.1323

مهران بادین دهش؛ غلامعلی طبرسا؛ مصطفی زندیه؛ محمدرضا حمیدی زاده


43. تجزیه و تحلیل شبکه همکاری علمی جهان در حوزه حقوق مالکیت فکری

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 27-38

10.22070/rsci.2016.490

رشید جعفرزاده؛ علی جلالی دیزجی؛ عصمت مومنی


44. صحت استنادی مقاله های پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-42

10.22070/rsci.2017.507

امیر رضا اصنافی؛ مهدی رحمانی


45. ارزیابی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های دولتی ایران با روش نمایه ارزیاب وب

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 31-50

10.22070/rsci.2016.381

منیره غریبه نیازی؛ معصومه کربلا آقایی کامران


46. تحلیل شبکه اجتماعی هم‌نویسندگی مقالات خارجی اعضای هیئت علمی رشته علوم تربیتی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-56

10.22070/rsci.2017.563

حمید رضا نوچه ناسار؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ محمد امین قانعی راد


48. بررسی تأثیر تحرک علمی بین‌المللی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بر عملکرد پژوهشی و همکاری‌های علمی آنها

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-58

10.22070/rsci.2018.638

مانی صادق ویشکائی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ مریم ناخدا


50. ترسیم ساختار علمی حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با استفاده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 41-56

10.22070/rsci.2018.696

مریم امامی؛ نصرت ریاحی نیا؛ فرامرز سهیلی