نویسنده = فاطمه زندیان
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر عوامل اقتصادی بر توسعه علمی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1398

محمد حسن زاده؛ ناهید ناصری؛ فاطمه زندیان


2. نگاشت ساختار و چیدمان تاریخی مفاهیم علم اطلاعات و دانش‌‌‌‌شناسی: با رویکرد متن‌کاوی (2004-2013)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-142

محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان؛ سیده سمیه احمدی مینق