نویسنده = سعید غفاری
تعداد مقالات: 5
1. ترسیم شبکه ارتباطی علمی پژوهشگران ایران در حوزه سرطان با سایر کشورها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

10.22070/rsci.2021.13611.1464

سعید غفاری؛ وحید قره بقلو؛ عفت باقری


2. ارزیابی برون‌دادهای علمی ایران در حوزه مهندسی کامپیوتر در پایگاه وب آو ساینس

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1400، صفحه 99-114

10.22070/rsci.2020.5204.1354

سعید غفاری؛ وحید قره بقلو؛ مریم رضاقلی زاده شیروان


4. بررسی وب‌سایت اصلی و جعلی مجلات با رویکرد وب‌سنجی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 87-100

10.22070/rsci.2018.611

سعید غفاری؛ میثم داستانی