نویسنده = شیما مرادی
تعداد مقالات: 6
1. مدل ارزیابی اثربخشی پژوهش‌های علوم انسانی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

10.22070/rsci.2020.13384.1450

دلبر طایفه باقر؛ زهرا اباذری؛ شیما مرادی؛ فهیمه باب الحوائجی


2. جایگاه منطقه‌ای ایران در انتشارات علمیِ ایمنی‌شناسی و میکروب‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

10.22070/rsci.2021.13456.1453

شیما مرادی؛ فهیمه رضائی زاده؛ منیره رحیم خانی


4. ارزیابی وضعیت انتشارات علمی ایران بر مبنای نقشۀ جامع علمی کشور

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 213-236

10.22070/rsci.2019.4529.1300

المیرا جنوی؛ شیما مرادی؛ مهدی پاکزاد


5. تحلیلی بر ویژگی صد مقاله برتر آلتمتریکس در سال 2017

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 199-220

10.22070/rsci.2019.3897.1248

شیما مرادی؛ امید علی پور


6. بررسی سیر موضوعی مطالعات حوزه شهر هوشمند

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-160

10.22070/rsci.2018.759

شیما مرادی