نویسنده = شیما مرادی
تعداد مقالات: 4
1. استفاده از مدل مارپیچ چهارگانه (کوآدراپل هلیکس) در ارزیابی پژوهش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

شیما مرادی


2. ارزیابی وضعیت انتشارات علمی ایران بر مبنای نقشۀ جامع علمی کشور

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 213-236

المیرا جنوی؛ شیما مرادی؛ مهدی پاکزاد


3. تحلیلی بر ویژگی صد مقاله برتر آلتمتریکس در سال 2017

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 199-220

شیما مرادی؛ امید علی پور


4. بررسی سیر موضوعی مطالعات حوزه شهر هوشمند

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-160

شیما مرادی