نویسنده = شیما مرادی
تعداد مقالات: 3
1. پایش و ارزیابی وضعیت انتشارات علمی ایران بر مبنای نقشۀ جامع علمی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1398

المیرا جنوی؛ شیما مرادی؛ مهدی پاکزاد


2. تحلیلی بر ویژگی صد مقاله برتر آلتمتریکس در سال 2017

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1397

شیما مرادی؛ امید علی پور


3. بررسی سیر موضوعی مطالعات حوزه شهر هوشمند

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-160

شیما مرادی