کلیدواژه‌ها = دانشگاه شهید بهشتی
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی بروندادهای پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی در حوزه علوم اجتماعی و رفتاری با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی و دگرسنجی طی سال‌های 2010 _ 2020

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1400

10.22070/rsci.2021.14446.1498

امیر قاسمیان؛ امیر رضا اصنافی؛ محمدامین عرفان منش


3. ترسیم و تحلیل شبکه هم‌رخدادی واژگان در پایان‌نامه‌های گروه مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 179-193

10.22070/rsci.2018.613

ندا نظربلند؛ رضوانه رحمانی؛ مهدی رحمانی؛ محمدامین عرفان منش