کلیدواژه‌ها = هم‌واژگانی
الگوهای هم‌نویسندگی و هم‌واژگانی مدارک اسکوپوس پژوهشگران دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

10.22070/rsci.2021.13406.1451

سهیلا خوئینی؛ الهام اسمعیل پونکی


ریزداده‌ها و کاربرد آن در حوزه‌های علمی مختلف: مطالعۀ علم‌سنجی

دوره 8، شماره 15، فروردین 1401، صفحه 255-281

10.22070/rsci.2020.5871.1440

راضیه فرشید؛ یوسف عابدی؛ سمیه جعفری


تحلیل موضوعی مطالعات کووید 19 در پنج قاره بزرگ

دوره 6، شماره 11، فروردین 1399، صفحه 277-297

10.22070/rsci.2020.5494.1385

سمیه جعفری؛ راضیه فرشید؛ لیلا جباری