نویسنده = عبدالرضا نوروزی چاکلی
تعداد مقالات: 8
1. ارزیابی همکاری‌های علمی پژوهشگران ایران در حوزه علم و فناوری میکروالکترونیک در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس طی سالهای 2000-2017

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1398

فاطمه دبیری؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ سعید اسدی


2. ارزیابی بهره‌وری پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی دولتی ایران در حوزه‌های وابسته به "سیستم‌های خبره"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1396

حمید نوروزی چاکلی؛ حمزه علی نورمحمدی؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


3. سنجش و ارزیابی بهره‌وری علمی پژوهشگران حوزة « علوم شناختی » در ایران و جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1397

سعیده رجب زاده؛ حمزه علی نورمحمدی؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


4. اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی: یک مطالعه علم‌سنجی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-16

اسماعیل وزیری؛ نادر نقشینه؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


5. بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی، بر بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه تهران

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 15-26

فاطمه فهیم نیا؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ موسی بامیر


6. سخن سردبیر(مسئولیت دانش‌آموختگان علم‌سنجی)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-2

عبدالرضا نوروزی چاکلی


7. سخن سردبیر(به مناسبت تولد پژوهش‌نامه علم‌سنجی)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-2

عبدالرضا نوروزی چاکلی


8. تاثیر قدرت اقتصادی بر جایگاه علم و فنّاوری کشورها و تحلیل رابطة متقابل آن‌ها

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-14

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ زهرا مددی