نویسنده = سعید اسدی
تعداد مقالات: 5
4. شناسایی و طبقه‌بندی اهداف، مخاطبان و چالش‌های مراکز علم‌سنجی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-14

10.22070/rsci.2017.503

فاطمه آتش دلیگانی؛ سعید اسدی؛ حمزه علی نورمحمدی