کلیدواژه‌ها = همکاری علمی
تعداد مقالات: 8
1. جایگاه منطقه‌ای ایران در انتشارات علمیِ ایمنی‌شناسی و میکروب‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

10.22070/rsci.2021.13456.1453

شیما مرادی؛ فهیمه رضائی زاده؛ منیره رحیم خانی


3. تحلیل شبکه ی همکاری علمی پژوهشگران حوزه پزشکی ایران با استفاده از شاخص های شبکه اجتماعی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 99-116

10.22070/rsci.2018.716

فاطمه زندیان؛ علی مرادیان؛ محمد حسن زاده


5. هم‌تألیفی در نشریات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 73-86

10.22070/rsci.2017.564

جواد بشیری؛ عباس گیلوری


6. اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی: یک مطالعه علم‌سنجی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-16

10.22070/rsci.2017.509

اسماعیل وزیری؛ نادر نقشینه؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


7. مطالعه علم‌سنجی مقالات مروری حوزه پزشکی ایران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-96

10.22070/rsci.2017.511

اسماعیل وزیری؛ منصوره فیض آبادی