کلیدواژه‌ها = تولیدات علمی
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل الگوهای انتشاراتی حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی ۵۰ کشور پیشرو در مقایسه با کل تولیدات علمی آنها در وبگاه علوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

10.22070/rsci.2020.5750.1422

افشین حمدی پور؛ رسول زوارقی؛ اعظم ثبات حق


2. تحلیل تولیدات علمی دانشگاه‌های ایران در حوزه‌ی معماری عصب‌محور: مرور دامنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.22070/rsci.2021.13910.1479

صبا حسینی نسب؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ محمدعلی خان محمدی


3. مقایسه تعاملات دانشگاه، دولت و صنعت در دانشگا‌ه‌های صنعتی امیرکبیر و مالک‌اشتر با رویکرد علم سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1400

10.22070/rsci.2021.13998.1483

زینب ذوالفعلی؛ علیرضا بوشهری؛ ابوالفضل باقری


5. روش ها و شاخص های ارزیابی تولیدات علمی در علوم انسانی و اجتماعی: مرور نظام مند

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 203-230

10.22070/rsci.2020.4998.1341

فرزانه قنادی نژاد؛ غلامرضا حیدری


6. ترسیم نقشه علمی تولیدات پژوهشگران هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‌آو‌ساینس

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 127-148

10.22070/rsci.2019.4377.1286

فرشته سوری؛ یعقوب نوروزی؛ علی اکبر فامیل روحانی؛ عاطفه زارعی


8. تجزیه و تحلیل شبکه همکاری علمی جهان در حوزه حقوق مالکیت فکری

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 27-38

10.22070/rsci.2016.490

رشید جعفرزاده؛ علی جلالی دیزجی؛ عصمت مومنی