کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تعداد مقالات: 9
1. ترسیم نقشه موضوعی مقالات حوزه تربیت اخلاقی نمایه شده در پایگاه وب‌آوساینس طی سال‌های 2000-2018

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22070/rsci.2021.5818.1433

مصطفی رستمی؛ فرامرز سهیلی؛ علی اکبر خاصه؛ محمدجواد زارعان


3. ترسیم حوزه هوشمندی رقابتی در آیینه نشریات فارسی: تحلیل علم سنجی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-22

10.22070/rsci.2018.756

نرگس اورعی؛ اعظم صنعت جو؛ محمد رضا آهنچیان


4. بررسی سیر موضوعی مطالعات حوزه شهر هوشمند

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-160

10.22070/rsci.2018.759

شیما مرادی


5. ترسیم ساختار دانش در پژوهش‌های علوم قرآن و حدیث ایران با استفاده از تحلیل هم‌واژگانی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 101-122

10.22070/rsci.2018.615

حمید قاضی زاده؛ فرامرز سهیلی؛ علی اکبر خاصه


6. نگاشت ساختار و چیدمان تاریخی مفاهیم علم اطلاعات و دانش‌‌‌‌شناسی: با رویکرد متن‌کاوی (2004-2013)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-142

10.22070/rsci.2018.616

محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان؛ سیده سمیه احمدی مینق


7. تسلسل زیستی در مقالات ایرانی علم اطلاعات و دانش‌شناسی نمایه شده در وبگاه علوم

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-76

10.22070/rsci.2017.558

اورانوس تاج الدینی؛ مرضیه بنی اسدی


8. ارزیابی میزان اشاعه مقالات علمی پژوهشگران علم اطلاعات و دانش شناسی جهان در شبکه‌های اجتماعی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 161-178

10.22070/rsci.2017.535

ربابه منصورکیائی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه نوشین فرد؛ فرامرز سهیلی