دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-114 
7. وب‌سنجی وب‌سایت دانشگاه‌های مجازی ایران در سال 1392

صفحه 85-98

مجید عبداللهی؛ آیدا فرهادی؛ دلارام حسن زاده