نویسنده = محمد حسن زاده
تاثیر عوامل اقتصادی بر توسعه علمی ایران

دوره 6، شماره 12، مهر 1399، صفحه 61-78

10.22070/rsci.2019.4339.1282

محمد حسن زاده؛ ناهید ناصری؛ فاطمه زندیان


رابطه بین هم‌نویسندگی و کیفیت مقالات: رهیافتی از مقالات منتشرشده در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی از سال 1388 تا 1394

دوره 5، شماره 10، مهر 1398، صفحه 177-198

10.22070/rsci.2017.565

محمد حسن زاده؛ مصطفی اسبک تبار؛ سارا سهراب زاده؛ معصومه محمدی ضرون


الگوی مطلوب ترویج علم در شبکه‌های تلویزیونی صدا و سیمای ج.ا.ا.

دوره 4، شماره 7، فروردین 1397، صفحه 77-98

10.22070/rsci.2017.562

عیسی زارعی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ محمد حسن زاده


تحلیل استنادی مقالات اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از سال 1385 تا1390

دوره 2، شماره 3، فروردین 1395، صفحه 99-111

10.22070/rsci.2016.471

مهستی دهقانی زاده؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ محمد حسن زاده