نویسنده = محمد حسن زاده
تعداد مقالات: 9
2. تاثیر عوامل اقتصادی بر توسعه علمی ایران

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 61-78

10.22070/rsci.2019.4339.1282

محمد حسن زاده؛ ناهید ناصری؛ فاطمه زندیان


3. رابطه بین هم‌نویسندگی و کیفیت مقالات: رهیافتی از مقالات منتشرشده در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی از سال 1388 تا 1394

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 177-198

10.22070/rsci.2017.565

محمد حسن زاده؛ مصطفی اسبک تبار؛ سارا سهراب زاده؛ معصومه محمدی ضرون


4. تحلیل شبکه ی همکاری علمی پژوهشگران حوزه پزشکی ایران با استفاده از شاخص های شبکه اجتماعی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 99-116

10.22070/rsci.2018.716

فاطمه زندیان؛ علی مرادیان؛ محمد حسن زاده


5. نگاشت ساختار و چیدمان تاریخی مفاهیم علم اطلاعات و دانش‌‌‌‌شناسی: با رویکرد متن‌کاوی (2004-2013)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-142

10.22070/rsci.2018.616

محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان؛ سیده سمیه احمدی مینق


6. الگوی مطلوب ترویج علم در شبکه‌های تلویزیونی صدا و سیمای ج.ا.ا.

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-98

10.22070/rsci.2017.562

عیسی زارعی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ محمد حسن زاده


8. تحلیل استنادی مقالات اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از سال 1385 تا1390

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 99-111

10.22070/rsci.2016.471

مهستی دهقانی زاده؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ محمد حسن زاده