کلیدواژه‌ها = تحلیل استنادی
تعداد مقالات: 15
1. تحلیل موضوعی استنادات و ارجاعات به ‏پروانه‏‌ های ثبت اختراع بین‌‏ المللی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

10.22070/rsci.2020.5617.1410

فاطمه عبداللهی؛ نادر نقشینه


2. جایگاه منطقه‌ای ایران در انتشارات علمیِ ایمنی‌شناسی و میکروب‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

10.22070/rsci.2021.13456.1453

شیما مرادی؛ فهیمه رضائی زاده؛ منیره رحیم خانی


3. همبستگی تحلیل استنادی کمی و عقیده کاوی بافتارهای استنادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

10.22070/rsci.2021.13633.1465

خدیجه جوکار؛ مریم یقطین؛ هاجر ستوده؛ مهدیه میرزابیگی


5. جایگاه وزنی مقالات علمی تولیدشده انستیتوکانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران: یک مطالعه علم‌سنجی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1400، صفحه 217-234

10.22070/rsci.2020.5124.1348

ساره اکبری نیسیانی؛ حمیده احتشام؛ حسین تقی زاد؛ حسین دانشور


6. تحلیلی بر نظریه‌های مدیریت دانش: رویکردی مبتنی بر نگاشت علمی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 103-122

10.22070/rsci.2019.4452.1292

رضا کریمی؛ یعقوب نوروزی


9. شناسایی و تحلیل خاستگاه‌های تاریخی حوزه کاردرمانی به روش طیف‌سنجی سال انتشار منابع

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 161-184

10.22070/rsci.2019.3710.1230

علی اکبر خاصه؛ نرگس اصغریان؛ اورانوس تاج الدینی؛ علی سادات موسوی؛ حمید قاضی زاده


10. صحت استنادی مقاله های پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-42

10.22070/rsci.2017.507

امیر رضا اصنافی؛ مهدی رحمانی


11. مطالعۀ شدت استناد به پروانه‌های ثبت اختراع در مقالات مجلات شیمی ایران

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-14

10.22070/rsci.2017.790

افسانه حاضری؛ محمد توکلی زاده راوری؛ الهه شهبازی منشادی


12. بررسی جایگاه استنادی مقالات شیمی کشور ایران در نمایه استنادی علوم

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 63-74

10.22070/rsci.2016.493

آفتاب قدیمی؛ هاجر ستوده


13. تحلیل استنادی مقالات اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از سال 1385 تا1390

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 99-111

10.22070/rsci.2016.471

مهستی دهقانی زاده؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ محمد حسن زاده


14. تحلیل استنادی به مثابۀ روش تحقیق

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 51-70

10.22070/rsci.2016.382

لاله صمدی؛ غلامرضا فدایی