نویسنده = سمیه جعفری نایینی
تعامل میان‌رشته‌ای حوزه مهندسی پزشکی در دو دهه اخیر

دوره 7، (شماره 2، پاییز وزمستان)، مهر 1400، صفحه 273-296

10.22070/rsci.2020.5717.1419

سمیه جعفری نایینی؛ محمدرضا قانع؛ رضا بوستانی