درباره نشریه

عنوان نشریه:

پژوهش نامه علم سنجی

توالی انتشار:

دوفصلنامه (2 شماره در سال)

تاریخ شروع انتشار:

فروردین 1394

نوع انتشار:

الکترونیکی

زبان انتشار متن کامل مقالات:

فارسی

زبان انتشار چکیده مقالات:

فارسی و انگلیسی

شاپای الکترونیکی:

2423-5563

اعتبار و رتبه علمی نشریه:

*براساس آیین نامه تعیین اعتبار علمی نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ، در جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی مورخ95/11/27 با اعطای اعتبار علمی _ پژوهشی به نشریه پژوهش نامه علم سنجی از شماره 1 بهار و تابستان 94 موافقت شد.

*نشریه دارای مجوز وزارت ارشاد اسلامی با شماره 92/20505 مورخ 92/8/5 می باشد.

*این نشریه در پایگاه ISC حائز درجه Q1 می باشد. همچنین، بر اساس نتایج رتبه‌بندی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1398 و 1399 و 1400 و 1401این نشریه در رتبه "الف" قرار گرفته است.‌

مشاهده گواهی رتبه علمی نشریه 1398

مشاهده گواهی رتبه علمی نشریه 1399

مشاهده گواهی رتبه علمی نشریه 1400

مشاهده گواهی رتبه علمی نشریه 1401

محورهای مطالعاتی:

سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری، علم‌سنجی، اختراع‌سنجی، وب‌سنجی، مجازسنجی، آلمتریکس، کتاب‌سنجی، اطلاع‌سنجی، ترسیم نقشه و مصورسازی علم، رابطه بین علم و عوامل مرتبط دیگر (مانند اقتصادی، سیاسی و ...)، ارزیابی پژوهش، سنجش و ارزیابی حوزه‌های مرتبط با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری، ارزیابی بهره‌وری علمی، تأثیر دانشگاهی و تأثیر اجتماعی

نوع مقالات قابل انتشار:

پژوهشی

صاحب امتیاز و ناشر:

دانشگاه شاهد

مدیر مسئول:

دکتر حمزه علی نورمحمدی

سردبیر:

دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی

فرمت متن کامل مقالات:

دو فصلنامه پژوهش نامه علم سنجی، یک نشریه علمی با دسترسی آزاد است. فایل تمام متن مقالات به صورت  PDFدر سایت نشریه قرار گرفته و مراجعه‌کنندگان می­‌توانند به صورت رایگان آن را دانلود نمایند.

نحوه دسترسی به متن کامل مقالات:

به صورت دسترسی آزاد (Open Access)

نوع داوری مقالات:

داوری مقالات ازنوع داوری دو سو کور (Double Blind) می باشد.

نرم‌افزار مشابهت‌یاب مقالات:

به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری، نشریه از سامانه همانندجو و سایر پایگاه های معتبر مشابهت بابی استفاده می نماید.

پایگاه‌های نمایه‌کننده نشریه:

پایگاه بین‌المللی راهنمای نشریات دسترسی آزاد (DOAJ)

Publons

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

پورتال ISSN

سامانه ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

پایگاه جهان عربی ابسکو (EBSCO: Arab World Research Source: AI Masdar) 

پایگاه ASCI Database

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

گوگل اسکالر (scholar.google)

بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)

پایگاه مجلات تخصصی نور (نورمگز - Noormags)

وبسایت نشریه:

http://rsci.shahed.ac.ir/

نشانی پست الکترونیکی نشریه:

 scientometrics@shahed.ac.ir

نشانی:

تهران-ابتدای آزادراه خلیج فارس(تهران-قم)روبه روی حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) دانشگاه شاهد،معاونت پژوهشی وفناوری،اداره انتشارات

شماره تماس:

021-51215126

اصول اخلاقی نشریه:

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق درنشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.