درباره نشریه

عنوان نشریه:

پژوهش نامه علم سنجی

توالی انتشار:

دوفصلنامه (2 شماره در سال)

تاریخ شروع انتشار:

فروردین 1394

نوع انتشار:

الکترونیکی

زبان انتشار متن کامل مقالات:

فارسی

زبان انتشار چکیده مقالات:

فارسی و انگلیسی

شاپای الکترونیکی:

2423-5563

اعتبار و رتبه علمی نشریه:

*براساس آیین نامه تعیین اعتبار علمی نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ، در جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی مورخ95/11/27 با اعطای اعتبار علمی _ پژوهشی به نشریه پژوهش نامه علم سنجی از شماره 1 بهار و تابستان 94 موافقت شد.

*نشریه دارای مجوز وزارت ارشاد اسلامی با شماره 92/20505 مورخ 92/8/5 می باشد.

*این نشریه در پایگاه ISC حائز درجه Q1 می باشد. همچنین، بر اساس نتایج رتبه‌بندی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1398 و 1399 و 1400 این نشریه در رتبه "الف" قرار گرفته است.‌

مشاهده گواهی رتبه علمی نشریه 1398

مشاهده گواهی رتبه علمی نشریه 1399

مشاهده گواهی رتبه علمی نشریه 1400

محورهای مطالعاتی:

سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری، علم‌سنجی، اختراع‌سنجی، وب‌سنجی، مجازسنجی، آلمتریکس، کتاب‌سنجی، اطلاع‌سنجی، ترسیم نقشه و مصورسازی علم، رابطه بین علم و عوامل مرتبط دیگر (مانند اقتصادی، سیاسی و ...)، ارزیابی پژوهش، سنجش و ارزیابی حوزه‌های مرتبط با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری، ارزیابی بهره‌وری علمی، تأثیر دانشگاهی و تأثیر اجتماعی

نوع مقالات قابل انتشار:

پژوهشی

صاحب امتیاز و ناشر:

دانشگاه شاهد

مدیر مسئول:

دکتر حمزه علی نورمحمدی

سردبیر:

دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی

فرمت متن کامل مقالات:

دو فصلنامه پژوهش نامه علم سنجی، یک نشریه علمی با دسترسی آزاد است. فایل تمام متن مقالات به صورت  PDFدر سایت نشریه قرار گرفته و مراجعه‌کنندگان می­‌توانند به صورت رایگان آن را دانلود نمایند.

نحوه دسترسی به متن کامل مقالات:

به صورت دسترسی آزاد (Open Access)

نوع داوری مقالات:

داوری مقالات ازنوع داوری دو سو کور (Double Blind) می باشد.

نرم‌افزار مشابهت‌یاب مقالات:

به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری، نشریه از سامانه همانندجو و سایر پایگاه های معتبر مشابهت بابی استفاده می نماید.

پایگاه‌های نمایه‌کننده نشریه:

پایگاه بین‌المللی راهنمای نشریات دسترسی آزاد (DOAJ)

Publons

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

پورتال ISSN

سامانه ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

پایگاه جهان عربی ابسکو (EBSCO: Arab World Research Source: AI Masdar) 

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

گوگل اسکالر (scholar.google)

بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)

پایگاه مجلات تخصصی نور (نورمگز - Noormags)

وبسایت نشریه:

http://rsci.shahed.ac.ir/

نشانی پست الکترونیکی نشریه:

 scientometrics@shahed.ac.ir

نشانی:

تهران-ابتدای آزادراه خلیج فارس(تهران-قم)روبه روی حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) دانشگاه شاهد،معاونت پژوهشی وفناوری،اداره انتشارات

شماره تماس:

021-51215126

اصول اخلاقی نشریه:

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق درنشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.