اخبار و اعلانات

نمایه شدن نشریه در پایگاه ابسکو

خوشبختانه EBSCO  موافقت کرد مجله پژوهشنامه علم سنجی را تحت پوشش قرار دهد و مقالاتمان را در پایگاه  ابسکو (EBSCO Journals Database) نمایه سازی کند.  لینک نام مجله در ابسکو

مطالعه بیشتر

کسب رتبه "الف" نشریه در رتبه‌بندی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1400

کسب رتبه "الف" نشریه در رتبه‌بندی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1400  مشاهده گواهی رتبه

مطالعه بیشتر

نمایه شدن نشریه در پایگاه DOAJ

نمایه شدن نشریه در پایگاه DOAJ آدرس صفحه مجله در DOAJ   

مطالعه بیشتر

کسب رتبه "الف" نشریه در رتبه‌بندی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1399

کسب رتبه "الف" نشریه در رتبه‌بندی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1399

مطالعه بیشتر

کسب رتبه "الف" نشریه در رتبه‌بندی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1398

کسب رتبه "الف" نشریه در رتبه‌بندی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1398

مطالعه بیشتر

مجوز علمی- پژوهشی نشریه

ا *اطلاعیه مهم دفتر پژوهش نامه علم سنجی : براساس آیین نامه تعیین اعتبار علمی نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ، در جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی مورخ 95/11/27 با اعتبار علمی _پژوهشی به نشریه پژوهش نامه علم سنجی از شماره 1 بهار و تابستان 94موافقت شد.  

مطالعه بیشتر