اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز و محورهای نشریه پژوهش نامه علم سجی:

اهداف مجله

 1. انتشار نتایج سنجش و ارزیابی علم و فناوری کشور، به‌منظور نقش‌آفرینی در حرکت ملی به‌سوی کسب رتبة برتر علم و فناوری در منطقه و دستیابی به جایگاه مناسب در سطح جهان؛
 2. کمک به تقویت توان علمی متخصصان علم‌سنجیِ کشور و فراهم کردن بسترهای لازم برای تبدیل آنها به پژوهشگرانی برجسته در حوزۀ علم‌سنجی؛
 3. توسعۀ شناخت مبانی علم‌سنجی و کوشش برای تبیین نقش‌ها، کارکردها، روابط و مفاهیم مرتبط با علم‌سنجی، به منظور گسترش دامنه‌های دانشی این حوزه؛
 4. توسعۀ دانش متخصصان و پژوهشگران ایرانیِ علم‌سنجی در خصوص دیدگاه‌های صاحب‌نظران و پژوهشگران برجستۀ علم‌سنجی و آخرین تحولات، مدل‌ها و روش‌های سنجش و ارزیابی علم و فناوری؛
 5. اشاعۀ نظریه‌ها، روش‌ها و دستاوردهای پژوهشگران علم‌سنجی کشور در سطح ملی، به منظور بهره‌برداری از آن در مطالعات کاربردی علم‌سنجی و امور آموزشیِ تربیت متخصصان علم‌سنجی در دانشگاه‌های مجری این رشته؛
 6. انتشار نتایج مطالعات مربوط به شناسایی ضرورت‌های تشکیل ائتلاف ملی سنجش و ارزیابی علم و فناوری و کاربرد آن برای رفع مسائل کشور؛
 7. انتشار نتایج مطالعات مرتبط با شناسایی بازیگران کلیدی عرصۀ سنجش و ارزیابی علم و فناوری در کشور، بر اساس مأموریت‌ها و عملکردهای سازمان‌های کشور؛
 8. انتشار نتایج مطالعات مرتبط با شناسایی ابعاد و قلمروهای سنجش و ارزیابی علم و فناوری قابل حصول در سطح ملی؛
 9. انتشار نتایج مطالعات مربوط به بهره‌روی پژوهشی دانشمندان، دانشگاه‌ها و مؤسسات، مجله‌ها و دیگر عوامل تولید علم در کشور؛

        10. انتشار نتایج مطالعات توسعه‌دهندۀ شاخص‌ها و معیارهای سنجش و ارزیابی علم و فناوری در کشور؛

محورهای جذب مقاله در مجله

 1. تبیین قوانین موجود در اسناد بالادستی کشور در خصوص سنجش و ارزیابی علم و فناوری؛
 2. مطالعات مبانی علم‌سنجی، با تأکید بر توسعۀ بنیان‌ها، ریشه‌ها، روش‌ها و مفاهیم مرتبط با سنجش و ارزیابی علم و فناوری؛
 3. شناخت حوزه‌های سنجشی وابسته به علم‌سنجی، نظیر وب‌سنجی، مجازسنجی، کتاب‌سنجی و اطلاع‌سنجی و روابط حاکم بر آنها؛
 4. مطالعات کاربردی در زمینۀ سنجش و ارزیابی علم و فناوری با تأکید بر تولید علم و رفتارهای استنادی؛
 5. تبیین و توسعۀ «شاخص‌های چندگانه» و روش‌‌‌های به‌کارگیری آن در سنجش و ارزیابی علم و فناوری؛
 6. اختراع‌سنجی و ارتباط آن با سنجش و ارزیابی علم و فناوری؛
 7. مطالعات مربوط به ترسیم نقشه علم و فناوری وکاربردهای آن در سیاست علم و فناوری؛
 8. سنجش و ارزیابی محیط‌های اطلاعاتی نوین، نظیر شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های مباحثه؛
 9. پژوهش‌های مرتبط با کاربست و پیاده‌سازی قوانین و اصول علمی در زمینۀ سنجش علم و فناوری؛

        10. تبیین جایگاه علم‌سنجی در پشتیبانی از سیاست علم و فناوری؛

        11. کاربست نرم‌افزارها و پایگاه‌های علم‌سنجی در زمینۀ سنجش و ارزیابی علم و فناوری؛

        12. ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی در ارتباط با اهداف و مأموریت‌های آنها؛

        13. شناسایی شاخص‌های مرجعیت علمی و سنجش و ارزیابی آن در سطح ملی و بین‌المللی؛

        14. تحلیل شکاف علم و فناوری در سطح بین‌المللی و تبیین حوزه‌های اولویت‌دار علم و فناوری؛

        15. مطالعات مبتنی بر شناخت و تبیین شایستگی‌های علمی، قطب‌های علمی، تحرک علمی، همبستگی علمی، اثربخشی علمی، کارایی علمی، بهره‌وری علمی، کیفیت علمی، نفوذ علمی، مشابهت‌ها، جبهه‌های پژوهش، الگوهای رشد دانش، نرمال‌سازی و همترازسازی بین حوزه‌ها؛