اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله نشریه پژوهش نامه علم سنجی:

 

بسمه تعالی

 

پژوهش نامه علم سنجی

 

منشور اخلاقی مجله علمی  پژوهش نامه علم‌سنجی

 

 با توجه به رویکرد دانشگاه شاهد برای تولید و انتشار اطلاعات درست و اصیل علمی و همچنین بر اساس خواسته و تعهد به سیاستگزاران نشر همانند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین راهنماهای بین‌المللی، مجله پژوهشنامه علم‌سنجی به عنوان یک نشریه علمی و پژوهشی، مسئولان آن خود را ملزم به رعایت اصول ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای می‌دانند. در همین راستا مواردی که در ادامه می‌آید به عنوان منشور اخلاقی برای متولیان مجله و همچنین مخاطبان مجله (شامل نویسندگان) لازم‌الاجرا است.

 

الف) اصول اخلاقی برای مدیر مسئول، سردبیر و اعضای هیئت تحریریه نشریه

 

1. مسئولان نشریه  قائل به استقلال فکری نویسندگان بوده و آن را محترم می‌شمارند.

 

2. نگاه مسئولان به تمام مقالات ارسالی به مجله بدون سوگیری بوده و ارزشیابی مقالات دریافتی بر اساس صلاحیت مقالات و بدون در نظر گرفتن نژاد، دین، ملیت، جنسیت، مقام و یا وابستگی سازمانی نویسنده(گان) است.

 

3. مسئولان تمامی مقالات دریافتی را در مدت زمان معقول بررسی می‌کنند.

 

4. مسئولیت نهایی رد و یا پذیرش یک مقاله تنها به عهده سردبیر است. این تصمیم‌گیری بر اساس نظرات دریافتی داوران و اعضای هیئت تحریریه مجله انجام می‌شود. ممکن است مقاله‌ای بخاطر عدم تناسب، با نظر سردبیر و اعضای هیئت تحریریه بدون طی شدن مراحل داوری رد شود. رد این مقالات ممکن است بر اساس خروج مقاله از حیطه موضوعی مجله، دور بودن از موضوعات جاری، نداشتن عمق محتوایی لازم و یا موارد مشابه دیگر صورت بگیرد.

 

5. حق رد مقالات مشتبه به عدم رعایت اصول اخلاقی برای سردبیر محفوظ است.

 

6. سردبیر برای تعیین داوران هر مقاله اختیار کامل دارد. ممکن است در این مورد سردبیر از اعضای هیئت تحریریه مجله و یا حتی نویسندگان خود مقالات هم در این مورد نظرخواهی کند.

 

7. از آنجایی‌که بررسی مقالات نوشته شده توسط مسئولان نشریه برای انتشار در مجله نوعی از تعارض منافع خواهد بود، از این رو بررسی این دست مقالات به فرد دیگری از اعضای هیئت تحریریه مجله که نفعی در آن ندارد واگذار خواهد شد.

 

8. اطلاعات منتشر نشده، گزاره‌ها و تفاسیر مندرج در مقالات ارسالی، بدون کسب اجازه از نویسنده اصلی در مقالات مسئولان نشریه استفاده نخواهد شد.

 

11. مسئولان از دریافت گزارش خطاهای احتمالی در مقالات منتشره در مجله استقبال می‌کنند. در صورت تأیید، خطاهای مکشوفه در اسرع وقت به اطلاع مخاطبان مجله خواهد رسید.

 

ب) اصول اخلاقی برای نویسندگان نشریه

 

 1. اساسی‌ترین مسئولیت اخلاقی یک نویسنده، ارائه یک گزارش درست و تمام از پژوهش انجام شده و سعی در عدم ارتکاب به سرقت ادبی به هر نحوی از انحاء شامل برداشت لفظ به لفظ و یا نزدیک به مضمون، نقل مشابه متن و یا نتایج پژوهش‌های افراد دیگر است.

 

2. نویسنده متعهد است در موارد لازم، شواهد مورد نیاز در خصوص مقالۀ ارسالی، از قبیل فایل صفحات گسترده شامل داده‌های مقاله، نمودارها، دیاگرام‌هایی تکمیلی، ابزار طراحی و یا استفاده شده (در صورت وجود) و همچنین نمونه‌هایی از مواد و نمونه‌های بررسی شده را در اختیار مجله قرار دهد.

 

3. استناد صحیح به تمام منابعی که چه به صورت مستقیم و چه بصورت غیرمستقیم از آن‌ها استفاده شده، الزامی است.

 

4. چنانچه مقاله قبلا (در مجله پژوهش نامه علم‌سنجی و یا سایر مجلات) رد شده و یا از فرایند انتشار خارج شده باشد، نویسنده باید سردبیر را آگاه کرده و در مورد دلایل احتمالی رد و یا خارج شدن از چرخه انتشار و یا اصلاحات احتمالی انجام شده توضیح دهد.

 

5. تمام نویسندگان اصلی و همکاران آنها که نام و وابستگی سازمانی آنها در قسمت نویسندگان ذکر می‌شود باید بصورت مستقیم در تولید مقاله با سایر نویسندگان مشارکت داشته باشند. همچنین لازم است در قسمت تقدیر و تشکر، از سایر همکاران که در امور جنبی تولید مقاله همکاری داشته‌اند قدردانی شود. نویسنده مسئول وظیفه دارد یک نسخه از مقاله ارسالی به مجله را برای سایر نویسندگان همکار ارسال کند و رضایت آنها را برای ذکر سمت نویسندۀ همکار اخذ نماید.

 

6. مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهده نویسندۀ مسئول است.

 

ج) اصول اخلاقی برای داوران نشریه

 

 1. از آنجایی‌که فرایند داوری مقاله، یکی از مراحل اساسی پذیرش یک مقاله است، چنانچه داور احساس کند مقاله ارسالی به هر دلیلی در حیطه تخصص وی نیست، باید فوراً مقاله را به سردبیر عودت دهد.

 

2. داور باید استقلال فکری نویسنده مقاله را محترم شمارد و  کیفیت مقاله را بی‌طرفانه ارزیابی کند.

 

3. در راستای رعایت اصل عدم تعارض منافع، داور باید هنگامی داوری یک مقاله را بپذیرد که آن مقاله با مقاله‌های منتشر شده یا منتشر نشدۀ خودش در تعارض نباشد. بدیهی است در صورتی که مقالۀ تحت داوری با کارهای وی در تعارض باشد، لازم است بلافاصله مقاله را به سردبیر عودت دهد و وی را از شرایط تعارض منافع و یا سوگیری احتمالی آگاه سازد.

 

4. داور باید به مقاله دریافتی برای داوری به مثابه یک سند محرمانه نگاه کند. داور نباید مقاله را در اختیار دیگران قرار دهد و یا در مورد آن با دیگران به بحث بنشیند، مگر در مواردی که بخواهد از نظرات دیگران در فرایند داوری استفاده کند.

 

5. داور باید در مورد نظرات اعمالی خود توضیحات لازم را ضمیمه کند و در راستای بهبود بخشیدن به کیفیت مجله و مقاله، اشکالات موجود در مقاله را به نویسنده تبیین کند.

 

6. ضرورت استناد نویسندگان به کارهای مشابه سایر پژوهشگران باید توسط داور مورد تأکید قرار گیرد.

 

7. در مواردی که داور قادر نباشد در زمان مقرر نسبت به داوری مقاله اقدام کند، باید بموقع سردبیر را از این امر آگاه کند.

 

8. داور مجاز نیست بدون کسب اجازه از نویسنده(گان) مقاله‌های تحت داوری خود، از اطلاعات، بحث‌ها و تفاسیر منتشر نشدۀ آن استفاده کند.

 

 

 

نشانی: تهران، آزاد راه تهران ـ قم (خلیج فارس) روبروی حرم امام خمینی (ره)، دانشگاه شاهد

 

نمابر: 51215124-021                             صندوق پستی: 3319118651

 

تلفن دفتر مجله: 51215126-021

 

E-mail: scientometrics@shahed.ac.ir

 

وب سایت نشریه: http://rsci.shahed.ac.ir/