نویسنده = محمدرضا قانع
بررسی گذشته‌نگر زمینه‌های مطالعاتی بین‌المللی در کتابداری و علم اطلاعات با استفاده از تکنیک طبقه‌بندی خودکار (2019-1945)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1401

10.22070/rsci.2022.15372.1538

فرزانه قنادی نژاد؛ فریده عصاره؛ محمدرضا قانع


مطالعه تطبیقی موضوع " نقد و بررسی کتاب " در ایران و جهان بر اساس پایگاه وب علم

دوره 9، (شماره 1، بهار و تابستان )، فروردین 1402، صفحه 151-168

10.22070/rsci.2021.14246.1489

حامد حاجب ده کهان؛ منصوره صراطی شیرازی؛ محمدرضا قانع


رویکردها و روش‌های پیش‌بینی روند بروندادهای علمی: مطالعه‌ی مرور دامنه ای

دوره 9، (شماره 1، بهار و تابستان )، فروردین 1402، صفحه 341-386

10.22070/rsci.2022.14777.1515

فرزانه قنادی نژاد؛ فریده عصاره؛ محمدرضا قانع


تعامل میان‌رشته‌ای حوزه مهندسی پزشکی در دو دهه اخیر

دوره 7، (شماره 2، پاییز وزمستان)، مهر 1400، صفحه 273-296

10.22070/rsci.2020.5717.1419

سمیه جعفری نایینی؛ محمدرضا قانع؛ رضا بوستانی