درآمدی بر آلتمتریکس: مقیاس‌های جایگزین برای بررسی تأثیر پژوهش با تأکید بر وب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ،دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: با توجه ‌به رشد روزافزون استفاده از وب اجتماعی و ابزارهای آن به‌عنوان بستر انتشار بروندادهای پژوهشی و ارتباطات علمی، ضرورت ارزیابی و داوری کیفیت پژوهش‌های علمی‌ای که ازطریق این بستر منتشر می‌شوند را مطرح کرده است. هدف از مطالعۀ حاضر نیز معرفی آلتمتریکس به‌عنوان راه‌حلی برای بررسی تأثیر پژوهش‌های منتشرشده در بستر وب اجتماعی می‌باشد.
                           
روش‌شناسی: مقالۀ حاضر اثری مروری با رویکرد تحلیلی و انتقادی است. در این مقاله ابتدا آلتمتریکس معرفی شده و پس از بررسی پیشینۀ پژوهش‌های صورت‌گرفته در این حوزه، محدودیت‌ها و نقاط ضعف مقیاس‌های سنتی ارزیابی تأثیر پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن مقیاس‌ها و ابزارهای آلتمتریکس، مزایا، محدودیت‌ها و کاربردهای آن در ارائۀ خدمات به گروه‌های مختلف ذی‌نفعان بیان شده و در پایان نیز نقشۀ راه آیندۀ پژوهش‌های آلتمتریکس ارائه شده است.
                           
یافته­ها: مقیاس‌های آلتمتریکس برگرفته از وب اجتماعی به‌طور روزافزون به‌ عنوان شاخص‌های جایگزین ارزیابی تأثیر و سودمندی مقالات و دیگر بروندهای متنوع پژوهشی، طرف‌دار پیدا کرده و به‌عنوان راه‌حلی برای بررسی کیفیت انواع متنوع پژوهش‌های غیررسمی و غیردانشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرند. سرعت و سهولت و شفافیت این مقیاس‌ها در ارزیابی تأثیر این نوع پژوهش‌ها موجب اعتباربخشی به این نوع کارهای پژوهشی و درنهایت پرورش و بالندگی چنین ارتباطات پژوهشی می‌گردد.
                           
نتیجه‌گیری: آلتمتریکس یک روش جدید اندازه‌گیری تأثیر و توزیع پژوهش‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی است و به‌عنوان یک روش سریع و مطلوب و مرتبط برای ارزیابی تأثیر پژوهش، در ابتدای راه و شاخصی رو به توسعه است که نیازمند پژوهش‌های وسیع‌تری به‌منظور ارزیابی کارایی هریک از مقیاس‌های جایگزین می‌باشد.
                           

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Altmetrics: Alternative Indicators to Explore the Impact of Research with an Emphasis on the Social Web

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Navidi 1
  • Yazdan Mansourian 2
1 P.H.D. Student of Knowledge and Information Science, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Department of Knowledge and Information science, Kharazmi University, Tehran. Iran.
چکیده [English]

Purpose: Regarding the increasing growth of the social web and its tools as a new ground to distribute research findings and scholar communications, there is a necessity for evaluation of the quality of scientific research, which was distributed through this media. This study aims to introduce altmetrics as a new solution for evaluation of the research impact in the social Web.
Methodology: This study has been done based on an analytical and critical literature review. In the first part of the paper, altmetrics has been defined and then the related literature has been explored to identify the limitations and weaknesses of the traditional methods of research evaluation. In the next stage the indicators and tools of altmetrics have been explained. Moreover, the benefits, implications and limits of this method have been explained in more details. The final part of the paper includes a roadmap for further altmetrics research.
Findings: Altmetrics’ indicators which are based on the social web are being used as new alternative methods of evaluating the usefulness and the impact of articles and other types of research findings. These methods, which are becoming more popular, are useful to assess the impact of academic and nonacademic studies. The speed, simplicity and clarity of these indexes are among the reasons of the accreditation of this new approach. Finally, it will lead to the development and flourishing of these new scholar communications.
Conclusion: Altmetrics is a new method of assessing the impact and the distribution of academic and nonacademic studies and can be considered as an easy, appropriate and relevant way of research evaluation. This approach is still in its beginning stages and its development requires more detailed studies to examine the efficiency of alternative methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation of research impact
  • Evaluative tools of scientific impact
  • Alternative methods of research evaluation
  • Altmetrics
مهربان، سحر و منصوریان، یزدان. (۱۳۹۳). رصد روندهای علمی روش و معیارهای علم‌سنجی و تغییر نقش کتابداران. فصلنامۀ علمی‌پژوهشی پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۹)3)، ۶۱۳–۶۳۱.
Adie, E. and Roe, W. (2013). Altmetrics: enriching scollarly content with article level discussion & Metrics. Learned publishing, 26(1), available online at: http://www.figshare.com/articles/enriching_scholarly_content_with_article_level_discussion_and_metrics/105851, accessed: 92/09/25.
Alperin, J. P. (2013). Ask not what altmetrics can do for you, but what altmetrics can do for developing countries. Bulletin April 2013. Available online at: http://www.ASIS.org/Bulletin/Apr-13/AprMay13_alperin.html, accessed: 92/09/25.
Careless, J. (2013). Altmetrics 101: A Primer. information today, 30(2), Available online at:http://www.infotoday.com/it/feb13/Careless--Altmetrics-101-A-Primer.shtml, accessed: 92/08/20.
Galligan, F. and Dyas- Correia, S. (2013). Altmetrics: Rethinking the way we measure. Serial review, 39(1), Available online at:
Gunn, W. (2013). Social signals reflect academic impact: what it means when a scholar adds a paper to Mendeley. Information standards quarterly, 25(2), available online at:
Konkiel, S. (2013). Altmetrics: A 21st- century solution to determining research quality. Online searcher, available online
at:http://www.infotoday.com/onlinesearcher/articles/features/altmetrics-A-stcentury-solution-to-determining-research-quality-90551.shtml, accessed: 92/09/01.
Lin, J. and Fenner, M. (2013). The many faces of article- level metrics. Bulletin April 2013. Available online at:http://www.ASIS.org/Bulletin/Apr-13/AprMay13_lin_fenner.html, accessed: 92/08/10.
Mounce, R. (2013). Open access and altmetrics: distinct but complementary. Bulletin April 2013. Available online at:http://www.ASIS.org/Bulletin/Apr-13/AprMay13_mounce.html, accessed: 92/09/12.
Piwowar, H. (2013). Introduction to Altmetrics. Bulletin April 2013. Available online at: http://www.asis.org/Bulletin/Apr-13/AprMay13_Piwowar.html, accessed: 92/09/25.
Priem, J., Piwowar, H. and Hemminger, B. M. (2012). Altmetrics in the wild: using social media to explore scholarly impact. Available online at:http://altmetrics.org/altmetrics12/priem, accessed: 92/09/05.
Priem, J., Taraborelli, D., Groth, P. and Neylon, C. (2010). Altmetrics: A manifesto. Available online at: http://www.altmtrics.org, accessed: 92/08/15.
Thelwall, M., Haustein, S., Larivière, V. and Sugimoto, CR. (2013) .Do Altmetrics Work? Twitter and Ten Other Social Web Services. PLoS ONE,  8(5), doi:10.1371/journal.pone.0064841, available online at: http://www.plosone.org/article/info%3adoi%2f10.1371%2fjournal.pone.0064841, accessed: 92/10/04.