تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا طی سال‌های 1380 تا 1389

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، تعیین رفتار استنادی نویسندگان پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد رشته کشاورزی و تشخیص الگوهای رفتاری، اطلاعاتی، زبانی و زمانی مورد استفاده آنهاست.
                           
روش‌شناسی: این بررسی، پژوهشی کتاب‌سنجی (با استفاده از فن تحلیل استنادی) و از نوع تحلیل محتواست. جامعه آماری پژوهش را تمامی استنادهای موجود در بخش منابع و مآخذ پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد رشته کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا میان سال‌های 1380 تا 1389 (3370 استناد) تشکیل‌می‌دهند که با مراجعه به همه آنها، هیچ‌گونه نمونه‌گیری صورت‌نگرفت. ابزار مورد استفاده تحقیق، فیش برگه‌های مخصوص بود و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش‌های کتابخانه‌ای و تحلیل استنادی گردآوری‌شدند و با مراجعه به وب‌سایت‌های مختلف و فهرستگان کتابخانه‌های دانشگاه بوعلی‌سینا نواقص رفع‌شدند؛ سپس داده‌ها به کمک آمار توصیفی، تحلیلی و نرم‌افزارهای Excel 2007، SPSS19 تجزیه‌وتحلیل‌شدند.
                           
یافته‌ها: نشان‌دادند که منابع، بیشتر بومی و محلی بوده‌اند. استناد به مجلات لاتین (15/69درصد) بیشتر از استناد به نشریات فارسی (85/30درصد) بوده‌است.
                           
نتیجه‌گیری: نتایج نشان‌دادند که کتب و منابع چاپی همچنان در اولویت استفاده قرار داشته وبهره‌گیری از وب نیز در حال گسترش می‌باشد.
                 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation analysis of the M.Sc theses in the field of agriculture at Bu-Ali Sina University during 2001-2011

نویسندگان [English]

  • Mohsen Hamidi 1
  • Sina Kalantari 2
1 Assistant Professor, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
2 M.A. in knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

 Purpose: The aim of this research is to determine citation behavior of writers of M.Sc. theses in agriculture field, and to specify behavioral patterns,(informational language, and temporal) that are used by them.
Methodology: This is a bibliometrics research (by use of citation analysis technique) that uses content analysis method. Statistical population of this research includes all of the present citations at reference section of Bu-Ali Sina University M.Sc. theses in agriculture field during years of 2001-2011(3370 citations). The required information was compiled by use of special cards, Citation analysis and library studies and defects were eliminated by visiting different websites and union catalogue of libraries of Bu-Ali Sina University. Afterwards, data was analyzed by descriptive statistics, and using SPSS19, Excel 2007.
Findings: Citation to native sources is more than foreign ones. Citations to Latin journals (69.15%) are more than Persian Journals (30.85%).
Conclusion: the study revealed that books and other print materials are prior in use. Hence, use of Internet is increasing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation analysis
  • Agriculture field
  • Bu-Ali Sina University
  • Hamedan
آژیده، باهره. (1381). تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (1370 تا 1376). کتابداری، 39، 109-120.
احمدزاده، سعادت. (1384). تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکترای شهرسازی و معماری دانشکده هنر‌های زیبا. فصلنامه کتاب، 62، 33-48.
اسماعیل‌زاد حجبی، سیما. (1390). تحلیل استنادی طرح‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده دندان‌پزشکی تبریز [به‌منظور] تعیین الگوی رفتار علمی پژوهشگران 1383 تا 1388. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه آزاد اسلامی. همدان.
ایزدی، ریحانه. (1388). تحلیل استنادی و تعیین منابع اثرگذار در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال‌های 1379 تا 1386. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری. دانشگاه آزاد اسلامی. همدان.
تصویری قمصری، فاطمه و جهان‌نما، محمدرضا. (1385). تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی. فصلنامه کتاب. 67، 75-88.
جهانفر، رحمان. (1387). تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دانشگاه علوم پزشکی آجا (1380 تا 1385). پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه آزاد اسلامی. همدان.
چاوشی نجف‌آبادی، زهرا. (1388). تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای رشته زبان و ادبیات عرب دانشکده زبان های خارجی دانشگاه اصفهان سال‌های 1380 تا 1386. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد کتابداری. دانشگاه آزاد اسلامی. همدان.
حری، عباس. (1381). تحلیل استنادی. دایره ‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی (ج. 1). تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
رسول‌زاده خلیق، مریم. (1387). تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال‌های 1382 تا 1386. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه آزاد اسلامی. همدان.
صدیقی، مهری. (1380). تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان حوزه علوم زمین موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران»، علوم اطلاع‌رسانی، 17(1و2)، 30-41.
قلی‌پور، جهانگیر. (1388). تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های شیمی دانشگاه تبریز در سال‌های 1381 تا 1386. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه آزاد اسلامی. همدان.
Chikate, R.V., &  Patil, S. K. (2008). Citation analysis of theses in library and information science submitted to Pune University, India: A pilot study. (Library Philosophy and Practice).
Li, J., & Tsui, A. S. (2002). Citation analysis of management and organization research in the Chinese context: 1984-1999. Asia Pacific Journal of  management, 19, 87-107.
Okiy, R. B. (2003). A citation analysis of education dissertations at the Delta State University, Abraka, Nigeria. Collection Building, 22(4), 158-161.
Özneç, U. N. (2011). Information use in art: A citation analysis of source used in art theses in Turkey. The Journal of Academic Librarianship, 37(1), 77-81.
Raihinia, N. (2010). A citation analysis study of MA dissertations in the library and information science field in universities in Tehran. Library Review, 59(1), 55-64.
Sharif, M. A., & Mahmood, K. (2004). How economist cite literature: Citation analysis of two core Pakistani economic journals. Collection Building, 23(4), 172-176.