بررسی وضعیت انتشار مقاله از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد علم‌سنجی، دانشگاه یزد

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

که بیش از نیمی از پایان‌نامه‌های حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی به مرحله انتشار نرسیده‌اند و این مسئله که بیش از
یک‌سوم مقالات مستخرج در هدف: هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت انتشار مقالات برگرفته از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دفاع‌شده در فاصله سال‌های 1380 تا 1392 است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی کتاب‌سنجی است و با استفاده از کتابخانه‌ای انجام گرفته است. بدین منظور اطلاعات مربوط به 1237 پایان‌نامه از "فهرست پایان‌نامه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های ایران"، "پایگاه‌ اطلاعات‌ پایان‌نامه‌های‌ ایران" و" پایگاه پایان‌نامه‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی" جمع‌آوری شد و نشر مقالات برگرفته از آنها در دو پایگاه "مگ‌ایران‌" و "نورمگز" مورد جستجو قرار گرفت و اطلاعات لازم برای تجزیه و تحلیل‌های بعدی به نرم‌افزار "اکسل" منتقل شد.
یافته‌ها: مطالعه روند استخراج مقاله از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی در بازه زمانی مورد نظر نشانگر رشد نمایی با ضریب رشد 13.‌‌1 است. در بررسی وضعیت استخراج مقاله از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی مشخص شد که نتایج بیش از نیمی از پایان‌نامه‌های این حوزه (61 درصد) منجر به تولید مقاله نشده‌اند و فقط 39 درصد پایان‌نامه‌ها به تولید 508 مقاله منتهی شده‌اند که از آن میان 95 درصد پایان‌نامه‌ها نتایج خود را در قالب یک مقاله منتشرکرده‌‌‌‌اند.
نتیجه‌گیری: این واقعیت مجلات سایر حوزه‌ها منتشر شده‌اند، برای سیاست‌گذاران علمی این حوزه جای تأمل دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Journal Papers Published from the Information Science and Knowledge Studies Master Theses

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Hazeri 1
  • Fatemeh Makkizadeh 1
  • Farzaneh Beig-Khurmizi 2
  • Faramarz Soheili 3
1 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Yazd University
2 M.A. in of Information Science and Knowledge Studies, Yazd University
3 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Payam Noor University
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to determine the status of publications from the Master theses in the field of Information Science and Knowledge Studies, published during 2001-2013.
Methodology: This study is a descriptive survey which has been conducted using bibliometrics approaches. The data for 1237 related master theses were collected from the List of LIS theses at Iranian universities and  from Iranian List of  LIS Theses. Magiran and Noormgz databases were searched for articles resulting from theses. The Excel software package was used for the purpose of data analysis.
Findings: Results reveal that in total, the average of annual growth rate for the papers published out of these were 1.13. According to the findings, more than half of the theses (61%) remained unpublished, and only 39% of them resulted to the publication of 508 papers. Of the published theses, 95% resulted in only 1 publication in a scholarly journal.
Conclusion: The fact  that more than half of theses in the field of Information Science and Knowledge Studies do not get chance to get published and the fact that more than one third of the papers extracted from theses in this field, are published in non-LIS journals, are warning for scientific policy makers of the field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science production
  • Paper publication
  • Extracting papers
  • Master thesis
  • Information Science
آصف‌زاده، سعید؛ اکبرشاهی، شکوفه؛ هاشمی، فریبا؛ مشاطان، مهری (1387). ارزیابی پایان‌نامه‌های تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 17 (67)، 72-65.
افتخاری، یحیی؛ رضائیان، محسن؛ زارع بیدکی، محمد؛ عرب‌شاهی پاریزی، عابد (1392). بررسی وضعیت انتشار مقاله از پایان‌نامه‌های دفاع‌شده در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در فاصله سال‌های 1386-1372. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 12 (7)، 544-531.
برقعی، افسانه؛ قربانی، مصطفی؛ خوش‌بین خوش‌نظر، علیرضا (1390). وضعیت انتشار دانش حاصل از پایان‌نامه‌های دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی گرگان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 13 (2)، 106-100.
تهوری، زهرا (1384). ضرورت تبدیل پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی به مقاله علمی. اطلاع‌شناسی، 2 (3 و 4)، 136-118.
خاصه، علی‌اکبر (1391). تحلیل محتوای مقالات کتابداری ایران web of sciencen درکجای تولید علم کتابداری جهان قرار داریم. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 3(59)، 171-145.دهقان، شیرین (1386). تولید اطلاعات علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران، ترکیه، عربستان سعودی و مصر. کتابداری و اطلاع‌رسانی، (1)، 198-181.
سالاری، محمود (1378). بررسی تطبیقی میزان استفاده از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در مجله‌های علمی سه رشته علوم تربیتی، روانشناسی و کتابداری بعد از انقلاب اسلامی ایران. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 4 (2)، 78-59.
شکفته، مریم، اکبری، فرشته (1387). تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های گیاهان دارویی دانشکده‌های داروسازی در سال‌های 1377-1385 و تعیین میزان تبدیل پایان‌نامه‌ها به مقاله. فصلنامه گیاهان دارویی، 1 (29)، 146-140.
علومی، طاهره (1380). ارزیابی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در دانشگاه‌های تربیت مدرس، تهران و علوم پزشکی ایران (سال‌های 1373-1365). روان‌شناسی و علوم تربیتی، 1(31)، 65-41.
علی‌شیری، غلام‌حسین؛ فخرجهانی، فرهاد؛ رخساری‌زاده، حمید؛ میری، سید محمد؛ حلی‌ساز، محمدتقی؛ حسینی، سید مرتضی (1389). ارزیابی پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان پزشکی یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی از نظر اصول نگارش. طب نظامی، 12 (2)، 79-75.
مظفری خسروی، حسن؛ احرام‌پوش، محمدحسن؛ آقاعقیلی، حسین؛ جوادیان‌زاده، فروغ؛ رحیم‌دل، طاهره (1392). ارزیابی پایان‌نامه‌های تحصیلی فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، 2(2)، 35-27.
نجفی، لیلا (1393). رابطه بین تعداد فارغ‌التحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلی حوزه‌های مختلف علمی با تعداد مقالات منتشرشده در مجلات علمی ایران بین سال‌های 1380 تا 1390. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، یزد
یمین‌فیروز، موسی؛ حبیب‌زاده بیژنی، علی؛ موسوی، اشرف‌السادات؛ رستمی، زهراو نیکخواه، علی (1391). ارزیابی میزان مقالات تولیدشده از پایان‌نامه‌های دانشجویان پزشکی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال 1385 الی 1390. گزارش طرح پژوهشی، مصوب دانشگاه بابل
Anwar, M. A. (2004). From doctoral dissertation to publication a study of 1995 American graduates in Library and Information Sciences. Journal of Librarianship and Information Science, 36(4), 151-157.
Arriola-Quiroz, I.; Curioso, W. H.; Cruz-Encarnacion, M.; & Gayoso, O. (2010). Characteristics and publication patterns of theses from a Peruvian medical school. Health Information & Libraries Journal, 27(2), 148-154.
Dhaliwal, U.; Singh, N.; Bhatia, A. (2010). Masters theses from a university medical college: Publication in indexed scientific journals. Indian journal of ophthalmology, 58(2), 101- 113.
Frkovic, V.; Skender, T.; Dojcinovic, B.; Bilic-Zulle, L. (2002). Publishing scientific papers based on Master's and Ph. D. theses from a small scientific community: case study of Croatian medical schools. Croatian medical journal, 44(1), 107-111.
Larivière V. (2012). On the shoulders of students? The contribution of PhD students to the advancement of knowledge. Scientometrics. 90(2):463-481.
Mangi, L. D. (2014). BRIC’s Research Output in Library & Information Science from 1996-2012—A Quantitative Analysis. Open Journal of Social Sciences, 2(10):62. 74.
Munung, N. S.; Vidal, L.; Ouwe-Missi-Oukem-Boyer, O. (2014). Do students eventually get to publish their research findings? The case of human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome research in Cameroon. Annals of medical and health sciences research, 4(3), 436-442.
Nieminen, P.; Sipilä, K.; Takkinen, H. M.; Renko, M.; &Risteli, L. (2007). Medical theses as part of the scientific training in basic medical and dental education: experiences from Finland. BMC medical education, 7(1), 51-59.
Santos, M.; Willett, P.; Wood, F.E. (1998). Research degrees in librarianship and information science a survey of master’s and doctoral students from the Department of Information Studies, University of Sheffield. Journal of Librarianship and Information Science, 30(1):49-56.
Sipahi, O. R.; Caglayan, S. D.; Pullukcu, H.; Tasbakan, M.; Köseli, U. D.; Yamazhan, T.; Ulusoy, S. (2014). Publication rates of Turkish medical specialty and doctorate theses on Medical Microbiology, Clinical Microbiology and Infectious Diseases disciplines in international journals. Mikrobiyolojibulteni, 48(2), 341-345.