اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمزه علی نورمحمدی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شاهد

ref.shahed.ac.ir/nourmohammadi_en
nourmohammadi.hgmail.com
0000-0002-5466-6647

سردبیر

پروفسور عبدالرضا نوروزی چاکلی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شاهد

ref.shahed.ac.ir/noroozi_en
noroozi.rezagmail.com
0000-0002-0088-9159

کارشناس نشریه

لیلا هاشمی

علوم تربیتی کارشناس نشریه

scientometricsshahed.ac.ir
02151215126

اعضای هیات تحریریه

پروفسور جعفر مهراد

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز

edp.shirazu.ac.ir/~mehrad
deanricest.ac.ir

دکتر کیوان کوشا

علم اطلاعات، ارزیابی پژوهش و مجازسنجی سرپرست گروه ارزیابی تحقیقات دانشگاه ولورهمپتون، انگلستان

cybermetrics.wlv.ac.uk/people/KayvanKoushaCV.pdf
k.koushawlv.ac.uk
0000-0003-4827-971X

دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی

علم اطلاعات و دانش شناسی،علم سنجی و دگرسنجی دانشیار، دانشکده مطالعات اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه چارلز استورت،استرالیا

arts-ed.csu.edu.au/schools/information-communication-studies/staff/profiles/associate-head-of-school/hamid-jamali
h.jamaligmail.com
0000-0003-1232-6473

دکتر یزدان منصوریان

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، دانشگاه چارلز استورت، NSW، استرالیا

arts-ed.csu.edu.au/schools/sis/staff/profiles/lecturers/yazdan-mansourian
ymansouriancsu.edu.au
0000-0002-0130-5741

دکتر ایونگی کیم

کتابداری و علوم اطلاعات،کتابسنجی و ارتباطات علمی بخش کتابداری و علوم اطلاعات، دانشگاه کیمیونگ، کره جنوبی

scholar.google.com/citations?user=EDSwibgAAAAJ&hl=en
eungikim68daum.net
0000-0001-7314-1726

دکتر مینگکون وی

مدیریت اطلاعات،علم سنجی دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه هبی، بائودینگ، چین

www.linkedin.com/in/mingkun-wei-832b15135/
weimingkun24163.com
0000-0001-7689-6294

پروفسور شیان اوو

مدیریت اطلاعات، اطلاع سنجی، وب معنایی، و متن کاوی استاد، دانشکده مدیریت اطلاعات، دانشگاه نانجینگ، نانجینگ،چین

im.nju.edu.cn/osy_en/list.htm
oushiyannju.edu.cn
0000-0001-8617-6987

دکتر اشرف ملکی

علم سنجی، ارتباطات علمی پژوهشگر ارشد گروه جامعه شناسی اقتصادی
دانشگاه تورکو
فنلاند

www.utu.fi/en/people/ashraf-maleki
ashraf.malekiutu.fi
0000-0002-8223-4833

دکترزهره زاهدی

شاخص های رسانه های اجتماعی (آلتمتریکس)، علم سنجی، ا رزشیابی پژوهش عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خلیج فارس و پژوهشگر ارشد دانشگاه لایدن

www.cwts.nl/people/zohrehzahedi
zohrehzahedigmail.com
0000-0001-5801-1886

پروفسور حسن اشرفی ریزی

کتابداری و اطلاع رسانی استاد، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،
ایران

isid.research.ac.ir/Hasan_AshrafiRizi
hassanashrafimng.mui.ac.ir
0000-0001-6052-2087

پروفسور مهری پریرخ

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

epl.um.ac.ir/index.php/fa/?option=com_groups&view=prof&pid=500031&grpId=1403&c1=00579c&c2=57c8d8
mparirokhgmail.com
0000-0002-6065-954X

پروفسور محمد حسن زاده

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/hasanzadeh
hasanzadehmodares.ac.ir
0000-0002-6175-0855

پروفسور هاجر ستوده

علم اطلاعات و دانش شناسی،علم سنجی استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز

edp.shirazu.ac.ir/~setodeh
sotudehshirazu.ac.ir
0000-0002-7949-7165

پروفسور غلامرضا فدائی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/homepage/ghfadaie/?ac=article
ghfadaieut.ac.ir

دکتر محمدرضا قانع

علم اطلاعات وعلم سنجی،ارزیابی نشریات، رتبه بندی دانشگاه ها، سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری، وبسنجی، ارتباط علمی دانشیارمرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

ricest.ac.ir/resume/دکتر-محمدرضا-قانع/
mrghane38gmail.com
0000-0002-1832-7904

دکتر علیرضا نوروزی

علم اطلاعات، بازنمایی و بازیابی اطلاعات دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

scholar.google.com/citations?user=5nWJtrsAAAAJ
noruziut.ac.ir
0000-0003-0877-1566

دکترافشین موسوی چلک

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور

cv.pnu.ac.ir/HomePage/afshinmousavi-chelak
mousaviafgmail.com
0000-0002-5614-1334

دکتر فاطمه فهیم نیا

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~fahimnia
fahimniaut.ac.ir
0000-0002-8991-5391

دکتر لیلا نامداریان

سیاستگذاری علم و فناوری دانشیار،پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

irandoc.ac.ir/u/l-namdarian
namdarianirandoc.ac.ir
0000-0002-1411-6368

دکتر سعید اسدی

فناوری اطلاعات،علم سنجی دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شاهد

ref.shahed.ac.ir/asadi
asadi.sgmail.com
0000-0002-8691-6081

دکتر حمزه علی نورمحمدی

علم اطلاعات ودانش شناسی دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شاهد

ref.shahed.ac.ir/nourmohammadi_en
nourmohammadi.hgmail.com
0000-0002-5466-6647

پروفسور عبدالرضا نوروزی چاکلی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شاهد

ref.shahed.ac.ir/noroozi_en
noroozi.rezagmail.com
0000-0002-0088-9159