نویسنده = عبدالرضا نوروزی چاکلی
تعداد مقالات: 18
1. شناسایی مؤلفه‌های تحلیل اطلاعات در نظام‌های بازیابی، بر اساس فنون مصورسازی اطلاعات در علم‌سنجی: مرور نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.22070/rsci.2020.5321.1367

مریم موسوی زاده؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ رؤیا پورنقی


3. سخن سردبیر:رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، از آرمان تا واقعیت

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-2

10.22070/RSCI.2021.3327

عبدالرضا نوروزی چاکلی


4. شناسایی و تبیین ساختار و رویکرد موجود در شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری حوزه مهندسی در ایران و کشورهای منتخب

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1400، صفحه 173-196

10.22070/rsci.2021.13453.1452

زینب رضاقلی لالانی؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ زهرا اباذری؛ فرشته سپهر


10. سنجش و ارزیابی بهره‌وری علمی پژوهشگران حوزة «علوم شناختی» در ایران و جهان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 57-76

10.22070/rsci.2018.771

سعیده رجب زاده؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ حمزه علی نورمحمدی


11. سخن سردبیر: بحران کرونا، پژوهش مجازی و علم‌سنجی مجازی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-2

10.22070/rsci.2019.1129

عبدالرضا نوروزی چاکلی


17. سخن سردبیر(مسئولیت دانش‌آموختگان علم‌سنجی)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-2

10.22070/rsci.2016.834

عبدالرضا نوروزی چاکلی


18. سخن سردبیر(به مناسبت تولد پژوهش‌نامه علم‌سنجی)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-2

10.22070/rsci.2016.833

عبدالرضا نوروزی چاکلی