نویسنده = فرامرز سهیلی
تعداد مقالات: 14
1. ساختار دانش در پروانه های ثبت اختراع حوزه کشف دانش: مصورسازی با استفاده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1398

مصطفی رستمی؛ فرامرز سهیلی؛ علی اکبر خاصه


2. مطالعه‌ی اثرات راهبردهای هم‌تألیفی بر بهره‌وری علمی پژوهشگران حوزه آموزش از دور: کاربست فن تحلیل شبکه‌های اجتماعی و پارادایم سرمایه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1398

اکبر باشکوه؛ محمود اکرامی؛ فرامرز سهیلی؛ احمد کریمی


3. ترسیم ساختار علمی حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با استفاده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 41-56

مریم امامی؛ نصرت ریاحی نیا؛ فرامرز سهیلی


5. مطالعه سطح رشد اخلاقی و خودکنترلی با الگوهای "خوداستنادی" و "نرخ کل استنادات" در مقالات نویسندگان برتر دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 125-140

سید عابدین حسینی آهنگری؛ ثریا ضیایی؛ فرامرز سهیلی؛ افشین موسوی چلک


6. فرا تحلیل گرایش مجله‌های علمی و پژوهشی داخلی به انتشار پژوهش‌های علم‌سنجی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 225-240

محمد علائی آرانی؛ افشین موسوی چلک؛ مریم سلامی؛ فرامرز سهیلی


7. هم‌نویسندگی و رابطه بین نفوذ اجتماعی و میزان کارایی و بهره‌وری پژوهشگران حوزه نارسایی مزمن قلب و عروق

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-160

پریسا حسن زاده؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ فرامرز سهیلی؛ افشین موسوی چلک


8. بررسی وضعیت کشورهای اسلامی از نظر فقر علمی در حوزه علوم پزشکی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-32

علی منصوری؛ فرامرز سهیلی؛ پریسا قزوینه


9. ترسیم ساختار دانش در پژوهش‌های علوم قرآن و حدیث ایران با استفاده از تحلیل هم‌واژگانی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 101-122

حمید قاضی زاده؛ فرامرز سهیلی؛ علی اکبر خاصه


10. ارزیابی میزان اشاعه مقالات علمی پژوهشگران علم اطلاعات و دانش شناسی جهان در شبکه‌های اجتماعی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 161-178

ربابه منصورکیائی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه نوشین فرد؛ فرامرز سهیلی


11. بررسی وضعیت انتشار مقاله از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-28

افسانه حاضری؛ فاطمه مکی زاده؛ فرزانه بیک خورمیزی؛ فرامرز سهیلی


12. ترسیم ساختار حوزه‌های علمی با استفاده از روش هم‌واژگانی: مطالعۀ موردی تحقیقات کشاورزی استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-96

پریسا شکریه زاده؛ ابراهیم زال زاده؛ فرامرز سهیلی


13. تحلیلی بر یک دهه تولید علم پژوهشگران ایرانی در سطح ملی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-14

محمد توکلی زاده راوری؛ افسانه حاضری؛ راضیه نجفی؛ فرامرز سهیلی