دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-288 
4. واکاوی شاخص‌های سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

صفحه 47-66

طیبه شهمیرزادی؛ نجلا حریری؛ فاطمه فهیم نیا؛ فهیمه باب الحوائجی؛ داریوش مطلبی


8. تدوین نقشه دانش برای پژوهش های حکمت

صفحه 117-138

سید محمد نوروزیان امیری؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبایی


10. شناسایی و تحلیل خاستگاه‌های تاریخی حوزه کاردرمانی به روش طیف‌سنجی سال انتشار منابع

صفحه 161-184

علی اکبر خاصه؛ نرگس اصغریان؛ اورانوس تاج الدینی؛ علی سادات موسوی؛ حمید قاضی زاده


13. فرا تحلیل گرایش مجله‌های علمی و پژوهشی داخلی به انتشار پژوهش‌های علم‌سنجی

صفحه 225-240

محمد علائی آرانی؛ افشین موسوی چلک؛ مریم سلامی؛ فرامرز سهیلی