نویسنده = علی منصوری
تحلیل کتابسنجی مفاهیم ارزیابی بروندادهای پژوهشی علوم انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1403

10.22070/rsci.2024.18702.1710

ناهید کبیری خوزانی؛ علی منصوری؛ میترا پشوتنی‌زاده؛ الهه ابراهیمی درچه


آسیب‌ها و راهکارهای ارزیابی برون‌دادهای پژوهشی علوم انسانی: مطالعه موردی رشته‌های زبان و ادبیات

دوره 9، (شماره 2، پاییز وزمستان)، مهر 1402، صفحه 75-96

10.22070/rsci.2022.16133.1583

الهه ابراهیمی درچه؛ علی منصوری؛ میترا پشوتنی زاده؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ احمد شعبانی


بررسی وضعیت کشورهای اسلامی از نظر فقر علمی در حوزه علوم پزشکی

دوره 4، (شماره 2، پاییز وزمستان)، مهر 1397، صفحه 17-32

10.22070/rsci.2017.556

علی منصوری؛ فرامرز سهیلی؛ پریسا قزوینه