کلیدواژه‌ها = فقر علمی
بررسی وضعیت کشورهای اسلامی از نظر فقر علمی در حوزه علوم پزشکی

دوره 4، (شماره 2، پاییز وزمستان)، مهر 1397، صفحه 17-32

10.22070/rsci.2017.556

علی منصوری؛ فرامرز سهیلی؛ پریسا قزوینه