بررسی آلتمتریک در سطح نشریه: مورد مطالعه حوزه « علوم اجتماعی و انسانی» در پایگاه «سیج» در سال 2018

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا (س).

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر،‌ بررسی و تحلیل شاخص‌های آلتمتریکس نشریات حوزه «علوم اجتماعی و انسانی» در پایگاه اطلاعات علمی سیج و نیز بررسی رابطه میان شاخص‌های آلتمتریکس و عملکرد کیفی نشریات در پایگاه اسکوپوس است.
روش‌شناسی: از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد نوعی مطالعه تحلیلی است که با بهره‌گیری از شاخص‌های کمی آلتمتریکس از پایگاه «آلتمتریک اکسپلورر» و شاخص‌های عملکرد کیفی نشریات از طریق «اسکوپوس» و پایگاه «سیج»، در سطح نشریه در نرم‌افزار «اکسل» گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح آمار توصیفی و استنباطی در نرم‌افزار «اس.پی.اس.اس.» انجام شد.
یافته‌ها: 56.11 درصد از نشریات دارای نمره آلتمتریک نبوده و 26.3 درصد از نشریات دارای پوشش آلتمتریک 100 درصد بودند. گروه موضوعی «روان‌شناسی و مشاوره» بر اساس دو شاخص کمی این مطالعه سهم عمده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند. توئیتر با سهم 49.66 درصد، مهم‌ترین رسانه‌ اجتماعی مورد استفاده در این حوزه بود. رابطه آماری معنادار، و مثبتی میان «شاخص پوشش آلتمتریک» و «شاخص‌های عملکرد کیفی نشریات» و همچنین بین «شاخص میانگین نمره آلتمتریک» و «شاخص‌های عملکرد کیفی نشریات» وجود دارد.
نتیجه‌گیری: نشریات باکیفیت‌تر این حوزه، رؤیت‌پذیری بیشتری در رسانه‌های اجتماعی دارند که توجه به آن برای پژوهشگران و سیاست‌گذاران این حوزه با هدف بهبود عملکرد نشریات، مفید و کاربردی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Altmetric survey at the journal level: A Case Study in the field of Social Sciences and Humanities in the Sage Database in 2018

نویسندگان [English]

  • Elaheh Hosseini
  • Kimiya Taghizadeh Milani
Ph.D. Candidate of Information Science and Knowledge Studies. Alzahra Universiy, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose:This study aims to investigate and analyze the altmetric indicators of journals in the field of "Social Sciences and Humanities" in the Sage Scientific Database, as well as examine the relationship between the altmetric indicators and the qualitative performance of journals in the Scopus database.
Methodology: The study is applied research in terms of the purpose, including an analytical approach that uses Altmetrics quantitative indicators from "Altmetric Explorer" database and quality performance indicators of publications through "Scopus" and "Sage" database gathered in Excel at the journal level. Both descriptive and inferential statistics utilized to analyze data in SPSS software.
Findings: 11.56 % of the surveyed journals, did not have altmetric attention Score. Just 3.26 % of the journals had altmetric coverage of 100%. Sub-field of Psychology and Counseling based on two quantitative indicators allocated significant contribution. Twitter was by far the most important social media (66.49%). There is a positive significant correlation between the altmetric coverage indicator and quality performance metrics, as well as mean altmetric score and quality performance metrics.
Conclusion: Higher quality journals in the field get more visibility via social media. Paying attention to this point is useful and applicable for researchers and policymakers in order to improve the quality performance of journals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social media
  • Sage Scientific Database
  • Altmetric Coverage
  • Social Science and Humanities
  • Altmetric Explorer
حسینی، الهه (1394). بهره‌گیری از رسانه‌های اجتماعی جهت اشاعه تولیدات علمی: مطالعه آلتمتریکس مقالات پراستناد علم اطلاعات و کتابداری در سال 2012. هشتمین همایش ملی ادکا با عنوان "رسانه‌های اجتماعی در مراکز اطلاع‌رسانی". 20 آبان 94. دانشگاه شهید بهشتی.
حسینی، الهه؛ تقی‌زاده میلانی، کیمیا (1397). بررسی شاخص‌های آلتمتریکس برون‌دادهای پژوهشی حوزه علوم سلامت. همایش چشم‌اندازهای ارتباط علمی-‌سازمان اسناد مرکز فارسی، شیراز.
ستوده،‌ هاجر،‌ مزارعی،‌ زهرا و میرزابیگی،‌ مهدیه (1394). بررسی رابطه میان شاخص‌های استنادی و نشان‌های سایت‌یو‌لایک: نمونه مورد مطالعه مقالات حوزه علم اطلاعات و کتابداری در سال‌های 2012-2004. پردازش و مدیریت اطلاعات.30 (4): 939-963.
سلیمی، الهام (1395). بررسی میزان حضور پژوهشگران پرتولید ایرانی در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و اسکوپوس با روش التمتریکس. پایان‌نامه ارشد. دانشگاه الزهرا (س).
صدیقی (1397). نقش رسانه‌های اجتماعی در ارزیابی میزان تأثیر پژوهش‌ها (مطالعه موردی: حوزه علم‌سنجی). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. ۱۳۹۷، ۳۴ (۲): ۷۶۵-۷۹۲.
عرفان‌منش، محمدامین (1397). رابطه میان شاخص‌های فعالیت آلتمتریک و کیفیت نشریه‌های علم اطلاعات و کتابداری در اسکوپوس. مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 29 (114)، 26-7.
عرفان‌منش، محمدامین؛ حسینی، الهه (1396). اشاعه برون‌دادهای پژوهشی بین‌المللی ایران در رسانه‌های اجتماعی. تعامل انسان و اطلاعات. ۴ (۳)، 1-16.
Archambault, E´., Vignola-Gagne, E´., Coˆte´, G., Larivie`re, V., & Gingras, Y. (2006). Benchmarking scientific output in the social sciences and humanities: The limits of existing databases. Scientometrics, 68(3),329–342 ،
Bornmann, L. (2014). Validity of altmetrics data for measuring societal impact: A study using data from Altmetric and F1000Prime. Journal of Informetrics, 8(4), 935-950.
Bornmann, L., & Haunschild, R. (2018). Alternative article‐level metrics. EMB reports, 19(12).
Haustein, S., Peters, I., Sugimoto, C. R., Thelwall, M., & Larivière, V. (2014a). Tweeting biomedicine: An analysis of tweets and citations in the biomedical literature. Journal of the Association for Information Science & Technology, 65(4), 656-669.
Holmberg, K.J. (2015). Altmetrics for information professionals: Past, present and future. Chandos Publishing.
Li, X., Thelwall, M., & Giustini, D. (2012). Validating online reference managers for scholarly impact measurement. Scientometrics, 91(2), 461-471.
Mas-Bleda, A., Thelwall, M., Kousha, K., & Aguillo, I.F. (2014). Do highly cited researchers successfully use the social web? Scientometrics, 101(1), 337-356.
Nuredini, K. & Peters, I. (2016). Enriching the knowledge of altmetrics studies by exploring social media metrics for Economic and Business Studies journals. In Proceedings of the 21st International Conference on Science and Technology Indicators, València (Spain), September 14-16, 2016.
Ortega, J. L. (2015). Relationship between altmetric and bibliometric indicators across academic social sites: The case of CSIC's members. Journal of Informetrics, 9(1), 39-49.
Priem, J., Taraborelli, D., Groth, P., & Neylon, C. (2010). Altmetrics: A manifesto. Retrieved from http://altmetrics.org/manifesto/ (Accessed May 10, 2017).
Roldan-Valadez, E., Salazar-Ruiz, S. Y., Ibarra-Contreras, R., & Rios, C. (2018). Current concepts on bibliometrics: a brief review about impact factor, Eigenfactor score, CiteScore, SCImago Journal Rank, Source-Normalised Impact per Paper, H-index, and alternative metrics. Irish Journal of Medical Science (1971-), 1-13.
Roemer, R. C., & Borchardt, R. (2015). Meaningful metrics: a 21st-century librarian's guide to bibliometrics, altmetrics, and research impact. American Library Association.
Rowlands, I., Nicholas, D., Russell, B., Canty, N., Watkinson, A. (2011). Social media use in the research workflow. Learned Publishing, 24(3), 183-195.
Thelwall, M., Haustein, S., Larivière, V., & Sugimoto, C. R. (2013). Do altmetrics work? Twitter and ten other social web services. PloS one, 8(5), e64841.
Xia, F., Su, X., Wang, W., Zhang, C., Ning, Z., & Lee, I. (2016). Bibliographic analysis of nature based on twitter and facebook altmetrics data. PloS one, 11(12), e0165997.
Zahedi, Z., Costas, R., & Wouters, P. (2014). How well developed are altmetrics? A cross-disciplinary analysis of the presence of ‘alternative metrics’ in scientific publications. Scientometrics, 101(2), 1491-1513.