بررسی وضعیت تولیدات علمی در زمینه استفاده از مکملهای گیاهی در پژوهشهای ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران

2 استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران

چکیده

هدف: هدف مطالعه حاضر، بررسی محتوای مقاله‌های منتشرشده درخصوص استفاده از مکمل‌های گیاهی در پژوهش‌های ورزشی به‌منظور تعیین نقش نویسندگان، دانشگاه‌ها و نهادهای علمی کشور در تولیدات علوم ورزشی بود.
روش‌شناسی: این پژوهش به لحاظ گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع مطالعات علم‌سنجی است که مبتنی بر رویکرد کمّی و با روش کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مجلات علمی-پژوهشی در حوزه علوم ورزشی و غیرورزشی بودند که مقاله‌های مرتبط با مکمل‌های گیاهی در پژوهش‌های ورزشی را منتشر نمودند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و نرم‌افزار اکسل تحلیل شد.
یافته‌ها: بررسی چهارده ساله نشان داد بیش از نیمی از مجموع مقاله‌های منتشرشده، بین سال‌های 1397-1395 به چاپ رسیده است. حدود 64 درصد از مقاله‌ها به زبان فارسی و نزدیک به 80 درصد از مجموع مقاله‌ها در مجلات داخلی (فارسی و انگلیسی) به چاپ رسیده است. دانشکده‌های علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی با 1.30 درصد بیشترین سهم انتشار مقاله را در بین نهادهای علمی داشتند.
نتیجه‌گیری: با توجه به رشد تولیدات پژوهشی در زمینه استفاده از مکمل‌های گیاهی در علوم میان‌رشته‌ای، در کنار نتایج مثبت استفاده از این مکمل‌ها در حفظ و بهبود عملکردهای ورزشی پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاری‌های هدفمندی از سوی مراکز مربوطه برای کاربردی‌ترنمودن نتایج تدوین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Status of Scientific Production on Utilizing Herbal Supplements in Sport Research

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Ebrahimzadeh peer 1
  • Shadmehr Mirdar Harijani 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Exercise Physiology, University of Mazandaran
2 Professor, Department of Exercise Physiology, University of Mazandaran
چکیده [English]

Purpose:The current research is intended to investigate the content of published articles on using herbal supplements in sport research aimed at identifying the role of the country’s authors, universities and scientific institutions in sport science production.
Methodology: The current research is descriptive in data collection and a scientometrics study which is conducted on the basis of quantitative     approach through a library method. Sampling encompassed all research journals in sport and non-sport disciplines which published articles on use of herbal supplements in sport research. Data were analyzed through descriptive statistics via Excel software.
Findings: The investigations showed that more than half of these articles are published within the years 2016 to 2018. Almost 64% of these       articles are published in Persian and around 80% of these articles are published in intra-national journals (English/Persian). State sport science faculties had central role among academic centers by publishing 30.1% of these articles.
Conclusion: Considering the growth in research production on use of herbal supplements in interdisciplinary sciences, it is suggested that, in addition to enjoying the merits of these supplements for preserving and promoting athletic performance, targeted policies aimed at applying these findings, be made by responsible centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical Study
  • Athletic Performance
  • Herbal Medicines
  • Co-Research
  • Sport Health
 
ارزانی، اکرم؛ میردار هریجانی، شادمهر؛ و اصغری، بابک (1397). بررسی محتوایی و استنادی نشریات فیزیولوژی ورزشی کاربردی و مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه مازندران. پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی، 14 (27)، 267-284.
تپه رشی، گیتی؛ حقیقی، شایسته؛ و عبدالوهاب زهرا (1392). تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی مجلات علمی-پژوهشی. مدیریت ارتباطات در رسانههای ورزشی، 1 (1)، 53-60.
تکلی، همیلا (1396). پژوهش‌های مدیریت ورزشی دانشگاه تهران: تحلیل محتوا. علمسنجی کاسپین، 1 (4)، 45-51.
حامدی‌نیا، محمدرضا؛ و امیری پارسا، طیبه (1396). بررسی مقالات چاپ‌شده در نشریات پژوهشی-ورزشی داخل کشور در حوزه متابولیسم ورزشی در 5 سال اخیر. دیابت و متابولیسم ایران، 17 (2)، 57-64.
خاصه، علی‌اکبر؛ برنگی، حامد؛ و خاصه، علی (1396). بررسی پژوهش‌های بین‌المللی در حوزه رسانه‌های ورزشی به روش تحلیل شبکه و مصورسازی نرم‌افزاری. مدیریت ارتباطات در رسانههای ورزشی، 4 (16)، 53-62.
خداپرست، محبوبه؛ و سلیمی، مهدی (1394). بررسی مقالات بازاریابی ورزشی نشریات علمی-پژوهشی با استفاده از تحلیل استنادی و محتوایی. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 3 (10)، 57-72.
 
رشیدی آشتیانی، اعظم؛ و لاریجانی، حجت‌الله حسن (1390). تحلیل محتوای نشریه‌های علمی-پژوهشی در حوزه موضوعی اقتصاد در سال‌های 1389-1385. فصلنامه برنامهریزی و بودجه، 16 (3)، 133-157.
رفیعی، صالح؛ امانی شلمزاری، صالح؛ و علم، زهرا (1397). مرور نظام‌مند مطالعات حوزه فیزیولوژی ورزش در فوتبال: چاش‌ها و فرصت‌ها. فیزیولوژی ورزشی، 38، 37-60.
زندیان، فاطمه؛ و آشوری، نرگس (1388). بررسی میزان سازگاری استنادهای پایان‌نامه‌های رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران در سال‌های 1385-1381 با موجودی کتابخانه و تولیدات علمی اعضای هیئت علمی. مدیریت ورزشی، 3، 151-165.
سجادی، سید نصرالله؛ عیدی، حسین؛ مهربانی، جواد؛ و عباسی، همایون (1389). تحلیل توصیفی نشریه علمی-پژوهشی حرکت (شماره 1 تا 34). مدیریت ورزشی، 5، 141-153.
سجادی، سید نصرالله؛ هاشمی، زهرا؛ بهنام، محسن؛ احمدی، حمیدرضا؛ و بخشنده، حسین (1395). ارزیابی مقالات علمی-پژوهشی مدیریت ورزشی در نشریات تخصصی ایران. پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 8 (1)، 35-50.
شریفی، مسلم؛ میردار هریجانی، شادمهر؛ قنبری، ایمان؛ و تقی‌پور اسرمی، امیر (1394). بررسی میزان خوداستنادی استادان تربیت بدنی در نشریه‌های «المپیک» و «حرکت» طی سال‌های 1382 تا 1388. مدیریت ورزشی، 7 (2)، 207-219.
شکرانی، ابراهیم؛ و آقاپور، سید مهدی (1393). بررسی و تحلیل محتوای برنامه‌های ورزشی سیمای جمهوری اسلامی ایران. پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی، 4 (8)، 81-92.
شکفته، مریم؛ و حریری، نجلا (1392). ترسیم و تحلیل نقشه علمی پزشکی ایران با استفاده از روش هم‌استنادی موضوعی و معیارهای تحلیل شبکه اجتماعی. مدیریت سلامت، 16 (51)، 43-58.
ضیایی، علی؛ الهی، علیرضا؛ و بخشودنی‌ها، ایمان (1393). تحلیل محتوای مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش دانشگاه خوارزمی. مدیریتارتباطاتدررسانههایورزشی، 1 (3)، 52-62.
عسگری، بهمن؛ ضیایی، علی؛ و بخشودنی‌ها، ایمان (1392). تحلیل استنادی مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزشی. مدیریتارتباطاتدررسانههایورزشی، 1 (1)، 34-60.
عظیم‌زاده، سید مرتضی؛ شجیع، کیانوش؛ صفار، یاسر؛ افروزی، فریده (1396). تحلیل محتوا و روند مقالات مدیریت ورزشی چاپ شده در نشریات علمی-پژوهشی. مطالعات مدیریت ورزشی، 43 (3)، 218-237.
غلامی، طاهره (1395). تحلیل محتوای فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری (1394-1385). فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 11 (1)، 29-38.
 
قاسمی، حمید (1392). تحلیل محتوای پایان‌نامه‌ها و رساله‌های رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور بر اساس روش‌شناسی تحقیق. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 1 (3)، 65-74.
قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا؛ و روشنی، رویا (1394). تحلیل محتوای عناوین و موضوعات کتاب‌های تربیت بدنی و ورزش. پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 7 (3)، 59-73.
کوزه چیان، هاشم؛ امیری، مجتبی؛ و مندعلی‌زاده، زینب (1393). تحلیل و تعیین الگوی تحقیقات میان‌رشته‌ای تربیت بدنی و علوم ورزشی. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 10 (19)، 169-178.
محمدی، مهدی؛ دادگر، امیر متقی؛ و مطهری‌نیا، ایمان (1394). تحلیل محتوای مقالات فصلنامه پژوهش‌های فلسفی-کلامی طی سال‌های 1391-1378. فصلنامه پژوهشهای فلسفی-کلامی، 4 (64)، 149-171.
هلالی‌زاده، معصومه؛ تقی‌زاده، محمودرضا؛ افشاری، مصطفی؛ و ایرانی، راضیه (1396). تحلیل محتوای نشریه فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی. فیزیولوژی ورزشی، 34، 17-34.
یزدانی، کامران؛ نجات، سحرناز؛ رحیمی موقر، آفرین؛ قالیچی، لیلا؛ خلیلی، ملاحت (1393). علم‌سنجی: مروری بر مفاهیم، کاربردها و شاخص‌ها. مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، 10 (4)، 78-88.
Agulló-Calatayud VGonzález-Alcaide GValderrama-Zurián JCAleixandre-Benavent R. (2008). Consumption of anabolic steroids in sport, physical activity and as a drug of abuse: an analysis of the scientific literature and areas of research. Br J Sports Med, 42(2):103-9.
Ajiferuke I, Burell Q, Tague J. (1988). Collaborative coefficient: a single measure of the degree of collaboration in research. Scientometrics, 14(5-6):421-433.
Akhlaghi M, Shabanian G, Rafieian-Kopaei M, Parvin N, Saadat M, Akhlaghi M. (2011). Citrus aurantium blossom and preoperative anxiety. Rev Bras Anestesiol, 61(6):702-712.
Andrade A, Dominski FH, Coimbra DR. (2017). Scientific production on indoor air quality of environments used for physical exercise and sports practice: Bibliometric analysis. Journal of Environmental Management, 196: 188-200.
Antonio J, Uelmen J, Rodriguez R, Earnest C. (2000). The effects of Tribulus terrestris on body composition and exercise performance in resistance-trained males. Int J Sport Nutr Exerc Metab, 10:208–215.
Anum S, June K, Vijay N. (2017). Prevention of Cardiovascular Disease in Women. Methodist Debakey Cardiovasc J, 13 (4): 185-192.
Asadi H, Mostafavi E. (2018). The Productivity and Characteristics of Iranian Biomedical Journal (IBJ): A Scientometric Analysis. Iranian Biomedical Journal, 22(6): 362-366.
Asadi SY, Parsaei P, Karimi M, Ezzati S, Zamiri A, Mohammadizadeh F, et al. (2013). Effect of green tea (Camellia sinensis) extract on healing process of surgical wounds in rat. Int J Surg, 11(4): 332-337.
Asgari S, Jamal MS, Mahbubeh S, Somayeh K, Mahmoud RK, Azadeh A, et al. (2011). Hypoglycaemic and hypolipidemic effects of pumpkin (Cucurbita pepo L.) on alloxan-induced diabetic rats. Afr J Pharm Pharmacol, 5(23): 2620-2626.
Atalay A. (2018). Research Models Used in Doctoral Theses on Sport Management in Turkey: A Content Analysis. Universal Journal of Educational Research, 6(3): 541-555.
Baker J, Robertson-Wilson J, Sedgwick W. (2003). Publishing Productivity in Sport Psychology 1970–2000: An Exploratory Examination of the Lotka-Price Law. Journal of Sport & Eercise Psychology, 25: 477-483.
Baudoin L, Sapinho D, Maddi A, Miotti L. (2019). Scientometric analysis of the term ’microbiota’ in research publications (1999–2017): a second youth of a century-old concept. FEMS Microbiology Letters, 366(12): 1-8.
Bernstein J, Neary A, Aboul-Enein BH. (2018). Peer-reviewed physical education journals from Arabic-speaking countries: a regional assessment. Global Knowledge, Memory and Communication, 67(6/7): 458-466.
Bucci LR. (2000). Selected herbals and human exercise performance. Am J Clin Nutr, 72 (2): 624S–36S.
Chen CK, Muhamad AS, Ooi FK. (2012). Herbs in exercise and sports. J Physiol Anthropol, 31:4.
Clancy RB, Herring MP Campbell MJ. (2017). Motivation Measures in Sport: A Critical Review and Bibliometric Analysis. Frontiers in Psychology, 8:348.
Coimbra DR, Dominski FH, Correia CK, Andrade A. (2019). Scientific production in sports science journals: Bibliometric analysis. Rev Bras Med Esporte, 25(1): 88-93.
Engels HJ, Wirth JC. (1997). No ergogenic effects of ginseng (Panax ginseng C. A. Meyer) during graded maximal aerobic exercise. J Am Diet Assoc, 97: 1110–5.
Erfanmanesh M, Hosseini E. (2015). 10 Years of the International Journal of Information Science and Management: A Scientometric and Social Network Analysis Study. International Journal of Information Science and Management, 13(1): 1-20.
Franchini E, Gutierrez-Garcia C, Izquierdo E. (2018). Olympic combat sports research output in the Web of Science: a sport sciences centered analysis. Journal of Martial Arts Anthropology, 18(3): 21-27.
Gonzalez L-M, Garcõa-Masso X, Pardo-Ibañez A, Peset F, Devõs-Devõs J (2018). An author keyword analysis for mapping Sport Sciences. PLoS ONE, 13(8): e0201435.
Herbold NH, Visconti BK, Frates S, Bandini L. (2004). Traditional and nontraditional supplement use by collegiate female varsity athletes. Int J Sport Nutr Exerc Metab, 14: 586–93.
Hood WW, Wilson CS. (2001). The literature of bibliometrics, scientometrics, and informetrics. Budapest Sci, 52: 291–314.
Jarmasz J, Auger A, Lead ST, Brady B. (2016). Scientometric Study on Education, Training, and Exercise. Knowledge Management. 1-85.
Kiew OF, Singh R, Sirisinghe RG, Suen AB, Jamalullail SMS. (2003). Effects of a herbal drink on cycling endurance performance. Malays J Med Sci, 10:78–85.
Knudson D. (2018). Top cited research over fifteen years in Sports Biomechanics. Sports Biomechanics, DOI: 10.1080/14763141.2018.1518478.
Martin BJ, MacInnis MJ, Gillen JB, Skelly LE, Gibala MJ. (2016). Short-term green tea extract supplementation attenuates the postprandial blood glucose and insulin response following exercise in overweight men. Appl Physiol Nutr Metab, 41:1–7.
Muhamad AS, Keong CC, Kiew OF, Abdullah MR, Chan K-L. (2010). Effects of Eurycoma longifolia Jack supplementation on recreational athletes’ endurance running capacity and physiological responses in the heat. Int J Appl Sport Sci, 22:1–19.
Müller AM, Ansari P, Ale Ebrahim N, Khoo S. (2016). Physical activity and aging research: A bibliometric analysis. Journal of Aging and Physical Activity, 24: 476-483.
Németh L, de la Vega R, Szabo A. (2016). Research in Sport and Exercise Psychology Between 2003 and 2013: An Analysis of the English Speaking Publication Trends before the Field’s 50h Anniversary. Revista de Psicologia del Deporte, 25(1):157-165.
Peset F, Ferrer-Sapena A, Villamón M, González LM, Toca-Herrera JL, Aleixandre-Benavent R. (2013). Scientific literature analysis of Judo in Web of Science. Arch Budo, 9(2): 81-91.
Ping FWC, Keong CC, Bandyopadhyay A. (2011). Effects of acute supplementation of Panax ginseng on endurance running in a hot & humid environment. Indian J Med Res, 133:96–102.
Santos JMS, García PC. (2011). A Bibliometric Analysis of Sports Economics Research. International Journal of Sport Finance, 6: 222-244.
Senel E. (2019). Health and Ancient Beliefs: A Scientometric Analysis of Health Literature Related to Shamanism, Paganism and Spirituality. Journal of Religion and Health, 58: 1-17.
Smucker M, Grappendorf H. (2008). A content analysis of sport management faculty collaboration: single versus Multiple Authorship. The Sport Management and Related Topics Journal, 4(2):47-57.
Sotudeh H, Salesi M, Didegah F, Bazgir B. (2012). Does Scientific Productivity Influence Athletic Performance? An Analysis of Countries' Performances in Sciences, Sport Sciences and Olympic Games. International Journal of Information Science and Management, 10(2):27-41.
Sumbul S, Ahmad MA, Asif M, Akhtar M. (2011). Myrtus communis Linn. A review. Indian J Nat Prod Resour, 2(4): 395–402.
Tabatabaei-Malazy O, Ramezani A, Atlasi R, Larijani B, Abdollahi M. (2016). Scientometric study of academic publications on antioxidative herbal medicines in type 2 diabetes mellitus. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, 15(48): 1-8.
Tee TT, Cheah YH, Hawariah LPA. (2007). F16, a fraction from Eurycoma longifolia jack extract, induces apoptosis via a caspase-9-independent manner in MCF-7 cells. Anticancer Res, 27:3425–3430.
Williams M. Dietary supplements and sports performance: herbals. (2006). J Int Soc Sporths Nutr, 3:1–6.
Xianliang L, Hongying Y. (2012). A Bibliometric Analysis on China Sport Science 2001-2010 Based on CSSCI Literature. Physics Procedia, 33: 2045 – 2054.
Yaminfirooz M, Siamian H, Jahani MA, Yaminifirouz M. (2014). Scientific production of Sports Science in Iran: A Scientometric Analysis. ACTA Informa Med, 22(3): 195-198.