بررسی حضور مقالات مجلات ایرانی نمایه‌شده توسط اسکوپوس در رسانه‌های اجتماعی از2010-2018

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی گرایش مدیریت اطلاعات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران.

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

4 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان ، ایران

5 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی میزان حضور مقاله‌های مجلات ایرانی نمایه‌شده توسط اسکوپوس در رسانه‌های اجتماعی از 2010 تا 2018  انجام شد. در این پژوهش مقاله‌های دارای بیشترین نمره آلتمتریک مشخص شد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و با استفاده از شاخص‌های آلتمتریک جهت ارزیابی مقالات مجلات ایرانی انجام شده‌ است. در این راستا پایگاه‌های آلتمتریک اکسپلورر و اسکوپوس مورد استفاده قرار گرفت. همچنین تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری در نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس و مایکروسافت اکسل انجام شد.
یافته‌ها: از کل مقالات جامعه پژوهش، 1595 مقاله دارای پوشش آلتمتریک معادل 2.1 درصد است. مقالات دارای پوشش، اکثراً در حوزه پزشکی هستند. شبکة اجتماعی مندلی 95.8 درصد، توییتر 80.1 درصد، سایتیشن دایمنشن 70 درصد و فیس بوک با 13.9 درصد مهم‌ترین رسانه‌های اجتماعی برای انعکاس مقالات بودند.
نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان داد که مقاله‌های منتشرشده در مجله‌های ایرانی نمایه‌شده در اسکوپوس در حوزه پزشکی از پوشش آلتمتریک نسبتاً مناسبی برخوردار بوده‌اند و به میزان گسترده‌تری در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده‌اند و توجه بیشتری را نیز از سوی کاربران این رسانه‌ها دریافت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Presence of Articles in Iranian Journals Indexed by Scopus via Social Media during 2010-2018

نویسندگان [English]

 • Marzieh Golchin 1
 • Alireza Isfandyari- Moghaddam 2
 • Zohreh Mirhosseini 3
 • Seyed Ali Akbar Famil Rohani 4
 • Atefeh Zarei 5
1 . Ph.D. Candidate in Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Sci-ence, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Sci-ence, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
4 Assistant professor, Department of Knowledge and Information Sci-ence, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran.
5 Assistant professor, Department of Knowledge and Information Sci-ence, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The present study has investigated the presence of articles in Iranian Journals indexed by Scopus via social media during 2010-2018. In this study, the articles with the highest altmetric scores were identified.
Methodology: This is a descriptive study and has used altmetric indicators for evaluating the articles of Iranian Journals. Altmetrics databases such as altmetric Explorer and Scopus were used in this respect. Data analysis was performed using Microsoft Excel and SPSS software.
Findings: The results showed that out of the total articles of the research community, 1595 articles have altmetric coverage equal to 2.1% which are mostly in the field of medicine. Mendeley's social network (95.8%), Twitter (80.1%), Citations Dimensions (70%) and Facebook (13.9%) were the most important social media used.
Conclusion: The present study showed that the articles published in Iranian journals indexed by Scopus in the field of medicine had relatively good altimetric coverage and were more widely shared on social media and received more attention from users of these media.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Altmetrics
 • Article Level Index
 • Altmetric Activity
 • Altmetric Score
 • Social Media
 • Iranian Journals
ابراهیمی، سعیده؛ ستاره، فاطمه و حسین چاری، مسعود (1395)" بررسی رابطه بین سنجه‌های رؤیت‌پذیری و ذخیره با شاخص استناد در نظام آلتمتریکس پلاس"، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 31 (3)، 845 -864.
اسدی، حمیده؛ نقشینه، نادر؛ نظری، مریم (1394). بررسی میزان رؤیت پژوهشگران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی علمی (مورد مطالعه اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران). تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 49 (3)، 3-15.
بتولی، زهرا (1392). عضویت در شبکه‌های اجتماعی راهی جهت افزایش تعداد استنادات. مجله خبری آموزشی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی.12 (3)، 99-104.
بشیری، طاهره؛ عرفان‌منش، محمدامین و اصنافی، امیررضا (1397). "آیا مقالات پراستناد علوم پزشکی ایران در رسانه‌های اجتماعی نیز پرتوجه هستند؟"، مدیریت اطلاعات سلامت، 15 (2)، 90-96.
جوادی‌نیا، سید علیرضا؛ عرفانیان، مرتضی؛ عابدینی، محمدرضا؛ بیجاری، بیتا (1391). تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 12 (8)، 598-606.
داور پناه، محمدرضا (1386). ارتباط علمی: نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی. تهران: دبیزش.
صدیقی، مهری (1397). نقش رسانه‌های اجتماعی در ارزیابی میزان تأثیر پژوهش‌ها (مطالعه موردی: حوزه علم‌سنجی). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. 34 (2)، 765-792     
عرفان‌منش، محمدامین (1395)."حضور مقاله‌های ایرانی علم اطلاعات و کتابداری در رسانه‌های اجتماعی: مطالعه آلتمتریک"، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 32 (2)، 349-373. 
عرفان‌منش، محمدامین (1396) "رابطه میان شاخص‌های فعالیت آلتمتریک و کیفیت مجله‌های علم اطلاعات و کتابداری نمایه‌شده در اسکوپوس"، مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 29 (2)، 7-26.
عرفان‌منش، محمدامین؛ اصنافی، امیررضا؛ ارشدی، هما (1394). دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور در ریسرچ گیت: مطالعه آلتمتریکس. فصل‌نامه دانش‌شناسی، 8 (30)، 59- 72.
Chakraborty, N. (2012). Activities and reasons for using social networking sites by research scholars in NEHU: A study on Facebook and ResearchGate.
Gu, F., & Widén‐Wulff, G. J. T. e. l. (2011). Scholarly communication and possible changes in the context of social media.
Haustein, S., Costas, R., & Larivière, V. (2015). Correction: Characterizing Social Media Metrics of Scholarly Papers: The Effect of Document Properties and Collaboration Patterns. PloS one, 10(5), e0127830.
Haustein, S., Peters, I., Sugimoto, C. R., Thelwall, M., & Larivière, V. (2014). Tweeting biomedicine: An analysis of tweets and citations in the biomedical literature. Journal of the Association for information science and technology, 65(4), 656-669.
Holmberg, K., & Thelwall, M. (2014). Disciplinary differences in Twitter scholarly communication. Scientometrics, 101(2), 1027-1042.
Maggio, L. A., Meyer, H. S., & Artino, A. R. (2017). Beyond citation rates: a real-time impact analysis of health professions education research using altmetrics. Academic Medicine, 92(10), 1449-1455.
Mas-Bleda, A., Thelwall, M., Kousha, K., & Aguillo, I. F. (2014). Do highly cited researchers successfully use the social web? Scientometrics, 101(1), 337-356.
Neylon, C., & Wu, S. (2009). level metrics and the evolution of scientific impact. PLoS biology, 7(11), e1000242.
Peoples, B. K., Midway, S. R., Sackett, D., Lynch, A., & Cooney, P. B. (2016). Twitter predicts citation rates of ecological research. PloS one, 11(11), e0166570.
Ponte, D., & Simon, J. (2011). Scholarly communication 2.0: Exploring researchers' opinions on Web 2.0 for scientific knowledge creation, evaluation and dissemination. Serials review, 37(3), 149-156.
Pooladian, A., & Borrego, Á. (2017). Twenty years of readership of library and information science literature under Mendeley’s microscope. Performance Measurement and Metrics.
Priem, J., & Hemminger, B. H. (2010). Scientometrics 2.0: New metrics of scholarly impact on the social Web. First Monday.
Priem, J., Taraborelli, D., Groth, P., & Neylon, C. (2010). Altmetrics: A manifesto.
Ronald, R., & Fred, Y. Y. (2013). A multi-metric approach for research evaluation. Chinese Science Bulletin, 58(26), 3288-3290.
Thelwall, M., & Nevill, T. (2018). Could scientists use Altmetric. com scores to predict longer term citation counts? Journal of Informetrics, 12(1), 237-248.
Weller, K. (2015). Social media and altmetrics: An overview of current alternative approaches to measuring scholarly impact. In Incentives and performance  pp.2: (276-61) Springer.
Zahedi, Z., Costas, R., & Wouters, P. (2014). How well developed are altmetrics? A cross-disciplinary analysis of the presence of ‘alternative metrics’ in scientific publications. Scientometrics, 101(2), 1491-1513.