تعامل‌ها و انگیزه‌های اطلاعاتی دانشمندان در شبکۀ حرفه‌ای ریسرچ‌گیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی انگیزه‌ها و تعامل‌های اطلاعاتی دانشمندان در شبکۀ تخصصی ریسرچ‌گیت است.
                           
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد ترکیبی کمّی و کیفی انجام شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی کاربران شبکۀ ریسرچ‌گیت است و نمونۀ آن در بخش کمّی بررسی پروفایل ۱۲۰۰ نفر از کاربران و در بخش کیفی مصاحبه با ۳۰ نفر از کاربران می­باشد.
                           
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که اکثر اعضای این شبکه به‌واسطۀ پیشنهاد همکارانشان عضو آن شده‌اند. مهم‌ترین ویژگی شبکۀ علمی ریسرچ‌گیت، امکان برقراری ارتباط و تعامل در سطح ملی و بین‌المللی و امکان انتشار سریع فعالیت‌های علمی بدون نیاز به داوری است. هدف محققان در استفاده از شبکۀ ریسرچ‌گیت، اشاعه و نمایش بهتر و بیشتر فعالیت‌های علمی‌شان است. همچنین کاربران ایرانی به دلیل مشکلات دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی از این شبکه به‌طور قابل ‌توجهی برای دسترسی به منابع اطلاعاتی استفاده می‌کنند. در مقایسه با سایر رشته‌ها، محققان حوزۀ علوم پایه و رشتۀ فیزیک پزشکی فعالیت‌های بیش‌تری دارند. همچنین در مجموع، بیش از ۸۵درصد کاربران موافق استفاده از شبکۀ علمی ریسرچ‌گیت هستند و آن را مفید می‌دانند.
                           
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که محققان رشتۀ فیزیک پزشکی، در اکثر شاخص‌های مورد مطالعه نسبت به سایر رشته‌ها، تعامل بیش‌تری در شبکۀ علمی ریسرچ‌گیت دارند که مؤید برتری حوزۀ علوم پایه (از نظر حضور در شبکۀ ریسرچ‌گیت) است.
                           

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Motivations and Information Interactions of Scientists in Re-earchGate

نویسندگان [English]

  • Nima Yaghoubi Malal 1
  • Hamidreza Jamali Mahmoei 2
  • Yazdan Mansourian 3
1 M.A. student of Knowledge and Information Science, Kharazmi University
2 Associate professor of Knowledge and Information Science, Faculty of Psy-chology and Educational Science, Kharazmi university
3 Associate professor of Knowledge and Information Science , Kharazmi university
چکیده [English]

Purpose: This study aims to identify the motivations and information interactions of scholars in ResearchGate.
Methodology: This research is an applied research that is done with a mixed-method approach (quantitative and qualitative). The study population consisted of all network users in the ResearchGate and quantitative sample checks the profile information of a 1200 researchers and in the qualitative sample interviews with 30 users.
Findings: Results showed that recommendation by friends was the reason to join ResearchGate for most of the members. The most important characteristics of ResearchGate are the possibility to connect and interact in the national and international levels, and rapid publication of scientific results without peer review. Researchers’ main aim for using ResearchGate is promoting and showcasing their scientific activity. Moreover, Iranian users use ResearchGate to access information sources due to the existing barriers for access to resources. Researchers in medical physics and basic science are more active in comparison to other researchers. In total, more than 85 percent of users are in favor of using ResearchGate, and consider it helpful.
Conclusion: The results show that in terms of most indicators researchers of medical physics have more interactions in ResearchGate compared to other majors, which implies the dominance of scholars of basic sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Social Networks
  • ResearchGate
  • Scientific Communications
  • Information Interactions
الماسی، کبری. (1393). بررسی آثار تحریم‌های خارجی بر ارتباطات علمی و فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگران مؤسسۀ تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه خوارزمی تهران.
بتولی، زهرا. (1392). قابلیت‌های شبکۀ اجتماعی آکادمیا برای پژوهشگران. تاریخ بازدید: 29/09/1393 دسترس‌پذیر در:
https://www.researchgate.net/publication/256926823_Academia.edu_Features_for_Researchers
 
بتولی، زهرا. (1392). قابلیت‌های شبکۀ اجتماعی ریسرچ‌گیت برای پژوهشگران. گفتمان علم و فناوری. 1 (2)، 59-68.
بتولی، زهرا. (1392). عضویت در شبکه‌های اجتماعی راهی جهت افزایش تعداد استنادات. مجلۀ خبری آموزشی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، 12 (3)، 4.
جمالی مهموئی، حمیدرضا. (1388). وب 2 و دسترسی به اطلاعات. کتاب ماه کلیات اطلاعات، ارتباطات و دانش‌شناسی، 12 (9)، 10-13.
رسولی، محمدرضا و مرادی، مریم. (1391). میزان مشارکت دانشجویان ارتباطات در تولید محتوای رسانه‌های اجتماعی. مطالعات فرهنگ- ارتباطات، 13 (19)، 113-141.
نیازمند، محمدرضا. (1392). بررسی تطبیقی میزان استفادۀ پژوهشگران کشورهای خاورمیانه از شبکه‌های اجتماعی علمی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه شیراز.
یعقوبی ملال، نیما، ریاحی‌نیا، نصرت و کیان، مرجان. (1394). واکاوی نقش و کاربرد شبکه‌های اجتماعی برای دانشجویان. مجموعه مقالات همایش ملی شبکه‌های اجتماعی مجازی بستری برای آموزش و یادگیری. تهران، 22 اردیبهشت 1394، دانشگاه علامه طباطبائی.
Amichai-Hamburger, Yair & Vinitzky, Gideon. (2010). Social network use and personality. Computers in Human Behavior, 26, 1289-1295.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 13(2), 77-101.
Boyd, Danah M. & Ellison, Nicole B. (2008). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13, 210-230.
Caelli, K. & Ray, L. & Mill, J. (2008). Clear as Mud: Toward greater clarity in generic qualitative research. International Journal of Qualitative Method, 2(2), 1-13.
Duke and Jordan Ltd. (2011). Social Networking Sites and their role in Scholarly Communications. Study for Centre for Research Communications, University of Nottingham.
Giglia, E. (2011). Academic social networks: It is time to change the way we do research. European journal of physical and rehabilitation medicine, 47, 345-349.
Kalb, Hendrik & Pirkkalainen, Henri & Pawlowski, Jan & Schoop, Eric. (2011). Social Networking Services as a Facilitator for Scientists’ Sharing Activities. ECIS 2011 Proceedings. Available at: http://aisel.aisnet.org/ecis2011/267
Kelly, B.; Delasalle, J. (2012). Can LinkedIn and Academia.edu Enhance Access to Open Repositories? In: OR2012: the 7th International Conference on Open Repositories, Edinburgh, Scotland. Available at: http://opus.bath.ac.uk/30227
Nandez, Gemma & Borrego, Angel. (2013). Use of Social Networks for Academic Purposes: A Case Study. The Electronic Library, 31(6), 781-791.
Nicholas, David & Rowlands, Ian. (2011). Social media use in the research workflow. Information Services & Use, 31, 61-83.
Ponte, Diego & Simon, Judith. (2011). Scholarly Communication 2.0: Exploring Researchers' Opinions on Web 2.0 for Scientific Knowledge Creation, Evaluation and Dissemination. Serial review, 37(3), 149-156.
Richter, Alexander & Koch, Michael. (2008). Functions of Social Networking Services. COOP '08: the 8th International Conference on the Design of Cooperative Systems. Bundeswehr University Munich.
Singh, KP & Singh Gill, Malkeet. (2011). Use of Social Networking Sites by the Research Scholars: A Study of Guru Nanak Dev University, Amritsar. Library Herald, 49(3), 229-241.
Thelwall, Mike & Kousha, Kayvan. (2013). Academia.edu: Social Network or Academic Network? Journal of the American Society for Information Science and Technology, 65(4), 721-731.
Thelwall, Mike & Kousha, Kayvan. (2014). ResearchGate: Desseminating, Communicating and Measurinig Scholars. Journal of the American Society for Information Science and Technology. Available at:
https://www.researchgate.net/publication/259583165_ResearchGate_Disseminating_ communicating_and_measuring_scholarship?ev=prf_pub