بررسی سیر موضوعی مطالعات حوزه شهر هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه علم سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

هدف: هدف پژوهش، مطالعه روند فعالیت­های پژوهشی در حوزه شهرهای هوشمندِ جهان است تا با شناسایی حوزه­های پرکار و کم‌کار این حوزه، از انجام کارهای تکراری کاسته و بر موضوعات کمتر ­کارشده، تمرکز شود. همچنین، اطلس علمی به جهت نمایان­ساختن کشورهای فعال در این حوزه، ارائه­شد.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی علم‌سنجی بوده و به روش تحلیل محتوا انجام شد. اطلاعات کتابشناختی4696 مدرک نمایه­شده در پایگاه استنادی وب­آف­ساینس -از ابتدای نمایه­سازی مقالات تا زمان انجام پژوهش (دی96)- گردآوری­شد، سپس از بعد جغرافیایی وموضوع مطالعه­شدند.
یافته‌ها: بیش از نیمی از مقالات در موضوع زیرساخت فناوری­اطلاعات قرارگرفتند. مشخص شد تعدادی از کشورها بر ابعاد خاصی از موضوع شهر هوشمند متمرکزبوده­اند.
نتیجه‌گیری: در بازه زمانی مورد بررسی موضوعات پراستناد حوزۀ شهرهوشمند به­ترتیب شامل فناوری­اطلاعات، حکمرانی هوشمند، محیط­وشهرسازی هوشمند، حمل­ونقل هوشمند، انرژی هوشمند، اقتصاد هوشمند و شهروندهوشمند بودند. اطلس جغرافیایی نشان­داد که سه کشور فعال در حوزه شهرهوشمند، چین با تمرکز بر زیرساخت فناوری­اطلاعات هوشمند، اسپانیا در شهروندهوشمند و انرژی هوشمند؛ ایتالیا در حکمرانی هوشمند، حمل­و­نقل هوشمند و محیط هوشمند بودند. به طورکلی از داده­های ده کشور پرکار می­توان نتیجه­گرفت که در تمام قاره­های دنیا موضوع شهرهوشمند بسیار اهمیت داشته­است و از میان مولفه­های شهرهوشمند، توجه بیشتری بر زیرساخت فناوری­اطلاعات هوشمند شده­است.اصلی این

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Thematic study of Research in the Smart City Scope

نویسنده [English]

  • shima Moradi
Faculty member of Sceintometrics Department, National Research Insti-tute for Science Policy (NRISP), Tehran, Iran
چکیده [English]

purpose: This paper aims to analyze the research trends in smart cities all around the world, in order to demonstrate the most and the least active fields as well as drawing the map of the most active countries in this scope.
Methodology: The bibliometric data of 4696 indexed scientific work were collected from Web of Science, within 1970 – January 2018. The data were analyzed using content analysis and visualized by tables, charts and atlases from geographical and thematic aspects.
Findings: The results showed some countries had focused on a special aspect of smart cities and more than half of the studies were in smart IT infrastructure.
Conclusion: Highly cited fields in the area of smart cities in order were: smart information technology infrastructure, smart government, smart environment, smart mobility, smart energy, smart economy and smart citizen. Conducting 0.4% of the whole rstudies, Antonio J Jara was found to be the most active author, and “natural science foundation of china” was the most active funding institution. The Atlas showed that the frontier countries in research on smart cities were China, Spain and Italy. China`s main focus was on smart infrastructure while Spain’s was smart citizens and smart energy. Italy`s research were mostly concentrated on smart government, smart mobility, and smart environment. In general, it can be concluded that "smart IT infrastructure” was the most noted among components of smart cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Smart citizen
  • Smart energy
  • Smart environment
  • Smart mobility
  • Smart economy
  • Smart IT infrastructure
  • Smart government
  • Atlas
اسلام پناه، مریم و فاطمه سلیمی، (۱۳۹۵). بررسی کارکرد و جایگاه شهر هوشمند و مدرسه فردا در بیست سال آینده، دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی، مازندران- بابل: موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم­آوران. بازیابی شده در 3/11/1396، از
جودکی, صبا؛ مریم فیاض و نسیم احمدی، ۱۳۹۵، کلان داده ها در شهر هوشمند چه می­کنند، دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر، خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، https://www.civilica.com/Paper-NAECE02-NAECE02_051.html
حاجی شاه کرم، مریم و محمدی، شهریار (1395). معماری پیشنهادی مبتنی بر اینترنت اشیاء و سیستم های توصیه گر برای هوشمند سازی شهر تهران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (87).  275-295
حامدی، حمید و دهقانی، سعید (۱۳۹۵). نقش اینترنت اشیاء در هوشمندسازی شهرهای مهم دنیا و تهران، اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند، قم، شرکت مشاوران شهر هوشمند. بازیابی شده در 3/11/1396، از     https://www.civilica.com/Paper-SCCONF01-SCCONF01_077.html
خورشیدوند، علی عسگر و ناصری پور، علیرضا (۱۳۹۵). کاربرد اینترنت اشیا در توسعه شهرهای هوشمند با تاکید بر سیستم حمل و نقل هوشمند، اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند، قم، شرکت مشاوران شهر هوشمند، بازیابی شده در 3/11/1396، از       https://www.civilica.com/Paper-SCCONF01-SCCONF01_011.html
دادگر، سید مهدی؛ برومندنیا، علی و فرهنگ ادیب، سمیه (۱۳۹۵). چالش های موجود در اینترنت اشیاء و راه های مقابله با آن در رسیدن به یک شهر هوشمند، کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، بابل، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش. بازیابی شده در در 3/11/1396، از             https://www.civilica.com/Paper-CECCONF01-CECCONF01_012.html
رجایی, امیر؛ ذبیح الله مقدم؛ عاطفه پودینه مقدم و احسان سرگلزایی، ۱۳۹۶، مروری بر نقش داده کاوی در شهر هوشمند، چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، مشهد، دانشگاه تربت حیدریه، بازیابی شده در 05/06/1397، از       https://www.civilica.com/Paper-ITCT04-ITCT04_026.html
شمس، ناصر و جوکار، زینب (۱۳۹۵). پلتفرم های یکپارچه شهر هوشمند و ارائه مدل پیشنهادی در کلانشهر شیراز، اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند، قم، شرکت مشاوران شهر هوشمند، بازیابی شده 3/11/1396، از     https://www.civilica.com/Paper-SCCONF01-SCCONF01_020.html
عمرانی, سوگند و رضا اسدی، ۱۳۹۳، شهر هوشمند تعاریف، ابعاد، الزامات و تجربیات، ارائه راهکارهایی برای شهر تهران، اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده هنر و معماری، بازیابی شده در 05/06/1397، https://www.civilica.com/Paper-HIAP01-HIAP01_167.html
مؤمنه، محمدسعید و رستم پورزلانی، کورس (۱۳۹۵). شهر هوشمند مساوی توسعه پایدار، سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، بازیابی شده در 3/11/1396، از     https://www.civilica.com/Paper-NICONF03-NICONF03_096.html
میرآفتاب، شیدا؛ ربیعی، مهناز و توکلی، آتنا  (۱۳۹۵)، برنامه ریزی استراتژیک شهرهای هوشمند با استفاده از مدلSMART (مطالعه موردی: شهرهای موفق جهان وارائه راهکار برای شهرهای ایران) همایش بین المللی اقتصاد شهری، تهران، انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، ، بازیابی شده در 3/11/1396، از   https://www.civilica.com/Paper-ICUE01-ICUE01_062.html
Aguaded-Ramírez, E. (2017). Smart City and Intercultural Education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 237, 326-333.
Alonso-Mora, J., Samaranayake, S., Wallar, A., Frazzoli, E., & Rus, D. (2017). On-demand high-capacity ride-sharing via dynamic trip-vehicle assignment. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(3), 462-467.
Anthopoulos, L. G., & Fitsilis, P. (2015, May). Understanding smart city business models: A Comparison. In Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web (pp. 529-534). ACM.
Anthopoulos, L. G., Janssen, M., & Weerakkody, V. (2015, May). Comparing Smart Cities with different modeling approaches. In Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web (pp. 525-528). ACM.
Baig, Z. A., Szewczyk, P., Valli, C., Rabadia, P., Hannay, P., Chernyshev, M. & Syed, N. (2017). Future challenges for smart cities: Cyber-security and digital forensics. Digital Investigation, 22, 3-13.
Ballesteros, J., Rahman, M., Carbunar, B., & Rishe, N. (2012, October). Safe cities. A participatory sensing approach. In Local Computer Networks (LCN), 2012 IEEE 37th Conference on (pp. 626-634). IEEE.
Barbato, A., Bolchini, C., Geronazzo, A., Quintarelli, E., Palamarciuc, A., Pitì, A & Verticale, G. (2016). Energy optimization and management of demand response interactions in a smart campus. Energies, 9(6), 398.
Barkow, A., Campatelli, G., Barbieri, R., & Persi, S. (2015). Solutions and business models for wireless charging of electric vehicles. In Electric Vehicle Business Models (pp. 109-125). Springer, Cham.
Barkow, A., Campatelli, G., Barbieri, R., & Persi, S. (2015). Solutions and business models for wireless charging of electric vehicles. In Electric Vehicle Business Models (pp. 109-125). Springer, Cham.
Basiri, M., Azim, A. Z., & Farrokhi, M. (2017). Smart city solution for sustainable urban development. European Journal of Sustainable Development, 6(1), 71.
Batty, M., Axhausen, K. W., Giannotti, F., Pozdnoukhov, A., Bazzani, A., Wachowicz, M, & Portugali, Y. (2012). Smart cities of the future. The European Physical Journal Special Topics, 214(1), 481-518.
Bibri, S. E., & Krogstie, J. (2017). Smart sustainable cities of the future: An extensive interdisciplinary literature review. Sustainable Cities and Society, 31, 183-212.
Brundu, F. G., Patti, E., Osello, A., Del Giudice, M., Rapetti, N., Krylovskiy, A. & Acquaviva, A. (2017). Iot software infrastructure for energy management and simulation in smart cities. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 13(2), 832-840.
Calvillo, C. F., Sánchez-Miralles, A., & Villar, J. (2016). Energy management and planning in smart cities. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 55, 273-287.
Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). Smart cities in Europe. Journal of urban technology, 18(2), 65-82.
Cocchia, A. (2014). Smart and digital city: A systematic literature review. In Smart city (pp. 13-43). Springer, Cham.
Esfahanian, M., Safaei, A., Nehzati, H., Esfahanian, V., & Tehrani, M. M. (2014). Matlab-based modeling, simulation and design package for eletric, hydraulic and flywheel hybrid powertrains of a city bus. International Journal of Automotive Technology, 15(6), 1001-1013.
Farahani, B., Firouzi, F., Chang, V., Badaroglu, M., Constant, N., & Mankodiya, K. (2018). Towards fog-driven IoT eHealth: Promises and challenges of IoT in medicine and healthcare. Future Generation Computer Systems, 78, 659-676.
Fregonara, E., Curto, R., Grosso, M., Mellano, P., Rolando, D., & Tulliani, J. M. (2013). Environmental technology, materials science, architectural design, and real estate market evaluation: A multidisciplinary approach for energy-efficient buildings. Journal of Urban Technology, 20(4), 57-80.
Giffinger, R., & Gudrun, H. (2010). Smart cities ranking: an effective instrument for the positioning of the cities? ACE: Architecture, City and Environment, 4(12), 7-26.
Hernández, L., Baladrón, C., Aguiar, J. M., Calavia, L., Carro, B., Sánchez-Esguevillas, A, & Gómez, J. (2012). A study of the relationship between weather variables and electric power demand inside a smart grid/smart world framework. Sensors, 12(9), 11571-11591.
Katyal, K. (2010). Educating teachers in Hong Kong for leadership in the age of the Internet: A re-conceptualisation. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 38(4), 273-284.
Kumar, T. V. (2015). E-governance for smart cities. In E-governance for smart cities (pp. 1-43). Springer, Singapore.
Liu, L., Chen, W., Nie, M., Zhang, F., Wang, Y., He, A. & Yan, G. (2016). iMAGE cloud: medical image processing as a service for regional healthcare in a hybrid cloud environment. Environmental health and preventive medicine, 21(6), 563-571.
Lombardi, P., Giordano, S., Farouh, H., & Yousef, W. (2012). Modelling the smart city performance. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 25(2), 137-149.
Lu, M., Liu, S., Liu, P., & Li, Q. (2016, July). Design and Implementation of Power Information Visualization Platform Based on Smart Meter. In Information Science and Control Engineering (ICISCE), 2016 3rd International Conference on (pp. 297-301). IEEE
Manville, C. Cochrane, G. Cave, J. Millard, J. Pederson, J. Thaarup, R. and Kotterink, B.(2014). Mapping smart cities in the EU. Brussels: European Union.
McAfee, A., Brynjolfsson, E., Davenport, T. H., Patil, D. J., & Barton, D. (2012). Big data: the management revolution. Harvard business review, 90(10), 60-68.
Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. International Review of Administrative Sciences, 82(2), 392-408.
Micera, R., Presenza, A., Splendiani, S., & Del Chiappa, G. (2013, June). SMART Destinations. New strategies to manage tourism industry. In International Forum on Knowledge Asset Dynamics IFKAD (2013)(págs. 1405-1422). Zagreb: IFKAD. Recuperado el (Vol. 19).
Moreno, M. V., Terroso-Sáenz, F., González-Vidal, A., Valdés-Vela, M., Skarmeta, A. F., Zamora, M. A., & Chang, V. (2017). Applicability of big data techniques to smart cities deployments. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 13(2), 800-809.
Mosannenzadeh, F., & Vettorato, D. (2014). Defining smart city. A conceptual framework based on keyword analysis. Tema. Journal of Land Use, Mobility and Environment. Retrieved at Feb 7, 2018 via
       http://www.politics.unina.it/index.php/tema/article/download/2523/2542
Mydlarz, C., Salamon, J., & Bello, J. P. (2017). The implementation of low-cost urban acoustic monitoring devices. Applied Acoustics, 117, 207-218.
Nam, T., & Pardo, T. A. (2011, June). Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions. In Proceedings of the 12th annual international digital government research conference: digital government innovation in challenging times (pp. 282-291). ACM.
Ojasalo, J. (2015, September). Open Service Innovation Platform in a Smart City. In European Conference on Innovation and Entrepreneurship (p. 521). Academic Conferences International Limited.
Silva, B. N., Khan, M., & Han, K. (2018). Towards sustainable smart cities: A review of trends, architectures, components, and open challenges in smart cities. Sustainable Cities and Society, 38, 697-713.
Sergi, F., Andaloro, L., Napoli, G., Randazzo, N., & Antonucci, V. (2014). Development and realization of a hydrogen range extender hybrid city bus. Journal of Power Sources, 250, 286-295.
Snow, C. C., Håkonsson, D. D., & Obel, B. (2016). A smart city is a collaborative community: lessons from Smart Aarhus. California Management Review, 59(1), 92-108.
Tajani, F., & Morano, P. (2015). An evaluation model of the financial feasibility of social housing in urban redevelopment. Property Management, 33(2), 133-151.
Taverna, M., Piccinini, L. C., Chang, T. F. M., & Iseppi, L. (2013). Structures and Paths for the Exploration of Landscape-Cultural Mosaic. In Society, Integration, Education, Proc. of Intern. Conference: Sabiedriba, Integracija, Izglitiba (Vol. 1, pp. 517-527).
Wang, H., & Mancarella, P. (2016, September). Towards sustainable urban energy systems: High resolution modelling of electricity and heat demand profiles. In Power System Technology (POWERCON), 2016 IEEE International Conference on (pp. 1-6). IEEE.
Wang, S., Wang, X., Wang, Z. L., & Yang, Y. (2016). Efficient scavenging of solar and wind energies in a smart city. ACS nano, 10(6), 569
Wang, X. Y., Peng, Z., Yu, X. Q., Zhao, J., & Wang, L. (2017). Intelligent architecture design and research based on smart city. In Mechanics and Architectural Design: Proceedings of 2016 International Conference (pp. 156-161).
Yigitcanlar, T. (2015). Smart cities: an effective urban development and management model? Australian Planner, 52(1), 27-34.
Zhu Geng; Zhu Zhanfeng; Zhao Jing, (2015). Evaluation on Wisdom Degree of Enterprise in Smart City Construction: A Case Study of Ningbo Zhongtong Logistics Group". Proceedings of the 12th International Conference on Innovation & Management.
Zhu, M., Liu, X. Y., Tang, F., Qiu, M., Shen, R., Shu, W., & Wu, M. Y. (2016). Public vehicles for future urban transportation. IEEE transactions on intelligent transportation systems, 17(12), 3344-3353.