دوره و شماره: دوره 5، (شماره ا، بهار و تابستان) - شماره پیاپی 9، فروردین 1398، صفحه 1-288 
واکاوی شاخص‌های سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

صفحه 47-66

10.22070/rsci.2018.639

طیبه شهمیرزادی؛ نجلا حریری؛ فاطمه فهیم نیا؛ فهیمه باب الحوائجی؛ داریوش مطلبی


تدوین نقشه دانش برای پژوهش های حکمت

صفحه 117-138

10.22070/rsci.2018.757

سید محمد نوروزیان امیری؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبایی


شناسایی و تحلیل خاستگاه‌های تاریخی حوزه کاردرمانی به روش طیف‌سنجی سال انتشار منابع

صفحه 161-184

10.22070/rsci.2019.3710.1230

علی اکبر خاصه؛ نرگس اصغریان؛ اورانوس تاج الدینی؛ علی سادات موسوی؛ حمید قاضی زاده