مطالعه‌ای مبتنی بر تحلیل واژگانی در ادبیات حوزه مدیریت پروژه در طول زمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد.

2 استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس.

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه یزد

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش، مطالعه اصطلاحات تخصصی در ادبیات حوزه مدیریت پروژه در طول زمان و بر اساس تحلیل واژگانی است.
روش‌شناسی: این پژوهش بر اساس تحلیل واژگانی صورت گرفته و در آن با رویکرد توصیفی-اکتشافی، 2170 مقاله منتشرشده در مجله بین‌المللی مدیریت پروژه (IJPM) مورد بررسی و متن‌کاوی قرار گرفته‌اند. این نشریه بالاترین شاخص SJR را در میان مجلات تخصصی این رشته داراست و جامعه آماری این مطالعه، کلیه مقالات منتشرشده در این مجله از اولین شماره در سال 1983 تا پایان سال 2016 را شامل می‌شود.
یافته‌ها: بر اساس اصطلاحات تخصصی پرکاربرد 10 گروه اصلی در حوزه مدیریت پروژه قابل شناسایی است. مدیریت ریسک، مدیریت طرح، مدیریت پورتفولیو و سازمان پروژه، یادگیری سازمانی و فرهنگ سازمانی از مهم‌ترین اصطلاحات ترکیبی مرتبط با موضوعات مدیریت و سازمان هستند. موضوعاتی چون تحلیل شبکه‌های اجتماعی، پروژه‌های هوافضا، پروژه‌های زیرساخت حمل و نقل و مدیریت ریسک اجتماعی از جدیدترین موضوعات سال‌های 2015 و 2016 هستند. همچنین مشخص شد که 4 دوره (فاز) در توسعه اصطلاحی در ادبیات حوزه مدیریت پروژه قابل شناسایی است و شکل‌گیری و ایجاد موضوعات جدید در تولیدات علمی این حوزه از سال 2004 با افول روبه‌رو شده است. اصطلاح سازمان پرکاربردترین اصطلاح تخصصی ادبیات حوزه مدیریت پروژه است که میزان اهمیت کاربردی آن در طول زمان افزایش یافته، به‌طوری‌که فراوانی این اصطلاح از 21.3 درصد در سال‌های 1983 تا 1995 به 30.7 درصد در بازه زمانی 2005-1996 و درنهایت 35.1 درصد در سال‌های 2006 تا 2016 رسیده است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که علی‌رغم دستیابی دانش مدیریت پروژه به سطوحی از بلوغ، این رشته به لحاظ محتوایی از کمبود اصول علمی و بنیان‌های نظریه‌ای رنج می‌برد. در این میان به کمک دانش واسطه‌ای علم‌سنجی، برخی موضوعات جدید، موضوعات کمتر پرداخته‌شده و موضوعات اشباع‌شده شناسایی شده‌اند که می‌تواند به انتخاب هدفمند موضوعات در پژوهش‌های آتی و در نتیجه مرتفع‌کردن خلأها و نقص‌های موجود کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Word-Analysis Study on Literature of Project Management in Span of Time

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Iranmanesh 1
  • Mojtaba Azizi 2
  • Mohammad Tavakolizade Ravari 3
1 MSc in Construction Project Management, graduate student in Industrial Management, Yazd University.
2 Assistant Professor, Department of Project Management & Construction, Tarbiat Modares University.
3 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Yazd University.
چکیده [English]

Purpose:The current research aims to study  the terms in the literature of project management in span of time based on a word-analysis method.
Methodology: The research applies word-analysis technique to automatically explore and describe the terms used in PM literature. An amount of 2170 journal were extracted from the International Journal of Project Management (IJPM). IJPM has the highest SJR index among the journals in the field of project management. The research analyze the papers of IJPM published during 1983-2016.
Findings: Ten top groups could be determined based on frequently used terms in PM. The prominent combined terms with the words management and organization are risk management, program management,   portfolio management, project organization, organizational learning, and organizational culture. The emerging terms of 2015 and 2016 are social network analysis, aerospace projects, transportation infrastructure       projects and social risk management. Four time phases in PM literature term development can be identified. Receiving new terms has been     decreasing in PM field since 2004. The term "organization" is the most frequently used term in the PM literature. Its use has increased in the span of time so its frequency percentage has increased from 21.3% in 1983-1995 to 30.7% in 1996-2005 and has finally amounted 35.1% in 2006-2016.
Conclusion: PM has experienced some maturity, but some scientific principles and theoretical foundations for the content are missing. Scientometric methods make it possible to identify recently emerged terms, less used terms and saturated terms. This enables us to determine the  topics of future research projects and thus to close the current gaps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Word analysis
  • Project management
  • Text analysis
  • International Journal of Project Management (IJPM)
اکبرزاده میری، سینا، کاظمی، مصطفی. (1396). شناسایی ریسک‌های پروژه‌های ساختمانی با استفاده از روش تحلیل محتوا و ارزیابی و اولویت‌بندی آنها با تکنیک تاپسیس فازی (مورد مطالعه: برج تجاری اداری یاس در شهر مشهد). دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری. موسسه آموزش عالی صالحان. تهران.
ترنر، رادنی. (2014). مدیریت پروژه‌محور. ترجمه دکتر محمدحسین صبحیه و رضا فلسفی. (1394). تهران: انتشارات آریاناقلم.
 
توکلی‌زاده راوری، محمد. (1394). مدل دومرحله‌ای شکاف-گلچین برای نمایه‌سازی خودکار متون فارسی. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 21 (1)، 40-13.
حسینی معصوم، سید محمد. (1391). بررسی و توصیف طنین‌معنایی و معنی‌ضمنی واژه در نظام ‌معنایی واژگان و‌ هم‌نشینی‌ها در زبان فارسی. مجله زبانشناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد، (7).
سهرابی، بابک، خلیلی جعفرآباد، احمد، رودی، امیر. (1396). کشف ویژگی‌های حوزه‌های تحقیقاتی نوظهور با استفاده از روش فراترکیب. فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری، 9 (4)، 30-15.
شایان مجد، مجید. (1392). مطالعه روند پژوهش در حوزه علم‌سنجی در ایران و بررسی الگوی رفتار علمی پژوهشگران در این حوزه. نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 5 (21).
علوی، سید مسعود. (1391). پرورش گونه علمی زبان فارسی، مطالعه‌ای بر اساس واژه‌ها و اصطلاحات رشته‌های شیمی و مهندسی شیمی: مسیر طی‌شده و راه پیش رو. نشریه زبان و زبان‌شناسی، 8 (16).
مقدم متقی، امیر، قلیچ پاسه، آشور، باوان پوری، مسعود. (1395). بررسی مجله علمی-پژوهشی لسان مبین، مطالعه علم‌سنجی. فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عربی)، 8(26)، 145-129.
همت‌زاده، شهرام، مداینی اول، علی. (1393). بررسی تغییرات معنایی واژه در زبان‌های فارسی و روسی. مجله زبان شناخت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 5 (2)، 134-119.
 
Ando, H., Cousins, R., & Young, C. (2014). Achieving saturation in thematic analysis: Development and refinement of a codebook. Comprehensive Psychology, 3, 03-CP.
Betts, M., & Lansley, P. (1995). International Journal of Project Management: a review of the first ten years. International Journal of Project Management, 13(4), 207-217.
Biedenbach, T., & Müller, R. (2011). Paradigms in project management research: examples from 15 years of IRNOP conferences. International journal of managing projects in business, 4(1), 82-104.
Biggins, D., Truelove, L., & Lawlor-Wright, T. (2016). Trends in Project Management 1966–2015.
Cicmil, S., Williams, T., Thomas, J., & Hodgson, D. (2006). Rethinking project management: researching the actuality of projects. International journal of project management, 24(8), 675-686.
Crawford, L., Pollack, J., & England, D. (2006). Uncovering the trends in project management: Journal emphases over the last 10 years. International journal of project management, 24(2), 175-184.
Kloppenborg, T. J., & Opfer, W. A. (2002). The current state of project management research: trends, interpretations, and predictions. Project Management Journal, 33(2), 5-18.
Loufrani-Fedida, S., & Missonier, S. (2015). The project manager cannot be a hero anymore! Understanding critical competencies in project-based organizations from a multilevel approach. International Journal of Project Management, 33(6), 1220-1235.
Morris, P. W. (2010). Research and the future of project management. International Journal of Managing Projects in Business, 3(1), 139-146.
Padalkar, M., & Gopinath, S. (2016). Are complexity and uncertainty distinct concepts in project management? A taxonomical examination from literature. International Journal of Project Management, 34(4), 688-700.
Padalkar, M., & Gopinath, S. (2016). Six decades of project management research: Thematic trends and future opportunities. International Journal of Project Management, 34(7), 1305-1321.
Pollack, J., & Adler, D. (2015). Emergent trends and passing fads in project management research: A scientometric analysis of changes in the field. International Journal of Project Management, 33(1), 236-248.
Reich, B. H., Liu, L., Sauer, C., Bannerman, P. L., Cicmil, S., Cooke-Davies, T. & Pasian, B. (2013). Developing better theory about project organizations. International Journal of Business Management, 31(7), 938-942.
Shenhar, A. J. (2001). One size does not fit all projects: Exploring classical contingency domains. Management science, 47(3), 394-414.
Shenhar, A. J., & Dvir, D. (1996). Toward a typological theory of project management. Research policy, 25(4), 607-632.
Smyth, H. J., & Morris, P. W. (2007). An epistemological evaluation of research into projects and their management: Methodological issues. International journal of project management, 25(4), 423-436.
Söderlund, J. (2004). Building theories of project management: past research, questions for the future. International journal of project management, 22(3), 183-191.
Sydow, J., & Braun, T. (2018). Projects as temporary organizations: An agenda for further theorizing the interorganizational dimension. International Journal of Project Management, 36(1), 4-11.
Themistocleous, G., & Wearne, S. H. (2000). Project management topic coverage in journals. International Journal of Project Management, 18(1), 7-11.
Turner, J.R. (2010). Evaluation of project management research as evidenced by papers published in International Journal of Project Management. International Journal of Project Management, 28(1), 1-6.
Urli, B., & Urli, D. (2000). Project management in North America, stability of the concepts. Project Management Journal, 31(3), 33-43.
Whitty, S. J., & Maylor, H. (2009). And then came complex project management (revised).   International Journal of Project Management, 27(3), 304-310.
Zobel, A. M., & Wearne, S. H. (2000). Project management topic coverage in recent conferences. Project Management Journal, 31(2), 32-37.