تعداد مقالات: 189
101. ترسیم ساختار دانش در پژوهش‌های علوم قرآن و حدیث ایران با استفاده از تحلیل هم‌واژگانی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 101-122

10.22070/rsci.2018.615

حمید قاضی زاده؛ فرامرز سهیلی؛ علی اکبر خاصه


102. تدوین نقشه دانش برای پژوهش های حکمت

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-138

10.22070/rsci.2018.757

سید محمد نوروزیان امیری؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبایی


104. رهیافت اطلاعات متقابل در همکاری دانشگاه و صنعت در گذار به دانشگاه‌های نسل سوم در ایران

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 123-146

10.22070/rsci.2019.4609.1305

آتوسا کوچک؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره


105. ترسیم نقشه علمی تولیدات پژوهشگران هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‌آو‌ساینس

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 127-148

10.22070/rsci.2019.4377.1286

فرشته سوری؛ یعقوب نوروزی؛ علی اکبر فامیل روحانی؛ عاطفه زارعی


106. ترسیم و تحلیل نقشه دانش حوزه پژوهش‌های زنان ‌و ‌زایمان با استفاده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1400، صفحه 137-156

10.22070/rsci.2020.5289.1359

مژگان جواهری؛ حسین وکیلی مفرد؛ محمدرضا امیری؛ علی اکبر خاصه


107. تحلیل رویکرد حوزه‌های سنجش تولیدات علمی در ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1400، صفحه 139-158

10.22070/rsci.2020.4632.1310

علی شرفی؛ حمزه علی نورمحمدی


110. تنوع و پراکندگی موضوعی تولیدات علمی ایران در حوزه فناوری‌های هم‌گرا

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 115-134

10.22070/rsci.2017.513

قاسم آزادی؛ حمیدرضا جمالی مهموئی


111. نگاشت ساختار و چیدمان تاریخی مفاهیم علم اطلاعات و دانش‌‌‌‌شناسی: با رویکرد متن‌کاوی (2004-2013)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-142

10.22070/rsci.2018.616

محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان؛ سیده سمیه احمدی مینق


112. بررسی سیر موضوعی مطالعات حوزه شهر هوشمند

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-160

10.22070/rsci.2018.759

شیما مرادی


113. شناسایی مدارک علمی دگرگون ساز بر اساس شاخص سیگما: حوزه دانشی مدل‌سازی عامل-بنیان در علوم اجتماعی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 143-160

10.22070/rsci.2017.561

سعید روشنی؛ جهانیار بامدادصوفی؛ سروش قاضی نوری؛ مقصود امیری


116. همبستگی نتایج سامانه‌های رتبه‌بندی نمایه نیچر و لایدن با تایمز و کیو-اس

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1400، صفحه 157-172

10.22070/rsci.2020.5488.1384

مریم مشتاق؛ هاجر ستوده؛ مریم یقطین؛ طاهره جوکار


117. ارزیابی بهره‌وری پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی دولتی ایران در حوزه‌های وابسته به سیستم‌های خبره

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 159-176

10.22070/rsci.2017.560

حمید نوروزی چاکلی؛ حمزه علی نورمحمدی؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


118. مطالعه‌ای مبتنی بر تحلیل واژگانی در ادبیات حوزه مدیریت پروژه در طول زمان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1400، صفحه 159-182

10.22070/rsci.2020.4922.1335

مهناز ایران منش؛ مجتبی عزیزی؛ محمد توکلی زاده راوری


119. بررسی ارتباط میان هم‌انتشاری دانشگاه-صنعت و تجاری‌سازی دانش دانشگاهی در قالب اسپین‌‌آف در ایران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-146

10.22070/rsci.2017.514

منصوره صراطی شیرازی؛ فریده عصاره؛ عبدالحسین فرج پهلو


120. هم‌نویسندگی و رابطه بین نفوذ اجتماعی و میزان کارایی و بهره‌وری پژوهشگران حوزه نارسایی مزمن قلب و عروق

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-160

10.22070/rsci.2018.617

پریسا حسن زاده؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ فرامرز سهیلی؛ افشین موسوی چلک


121. ارزیابی میزان اشاعه مقالات علمی پژوهشگران علم اطلاعات و دانش شناسی جهان در شبکه‌های اجتماعی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 161-178

10.22070/rsci.2017.535

ربابه منصورکیائی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه نوشین فرد؛ فرامرز سهیلی


122. شناسایی و تحلیل خاستگاه‌های تاریخی حوزه کاردرمانی به روش طیف‌سنجی سال انتشار منابع

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 161-184

10.22070/rsci.2019.3710.1230

علی اکبر خاصه؛ نرگس اصغریان؛ اورانوس تاج الدینی؛ علی سادات موسوی؛ حمید قاضی زاده


125. شناسایی و تبیین ساختار و رویکرد موجود در شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری حوزه مهندسی در ایران و کشورهای منتخب

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1400، صفحه 173-196

10.22070/rsci.2021.13453.1452

زینب رضاقلی لالانی؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ زهرا اباذری؛ فرشته سپهر