تعداد مقالات: 189
126. رابطه بین هم‌نویسندگی و کیفیت مقالات: رهیافتی از مقالات منتشرشده در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی از سال 1388 تا 1394

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 177-198

10.22070/rsci.2017.565

محمد حسن زاده؛ مصطفی اسبک تبار؛ سارا سهراب زاده؛ معصومه محمدی ضرون


130. ترسیم و تحلیل شبکه هم‌رخدادی واژگان در پایان‌نامه‌های گروه مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 179-193

10.22070/rsci.2018.613

ندا نظربلند؛ رضوانه رحمانی؛ مهدی رحمانی؛ محمدامین عرفان منش


131. بررسی وضعیت تولیدات علمی و ترسیم نقشه هم‌رخدادی واژگان حوزه رفتار اطلاع‌یابی مشارکتی بر اساس مقالات نمایه شده در پایگاه وب علوم

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 185-202

10.22070/rsci.2019.821

صنم ابرهیم زاده؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ معصومه کربلا آقایی کامران


132. ارزیابی پژوهش‌های حوزة مدیریت دانش در استارت‌آپ‌ها با رویکرد فراتحلیل

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 185-202

10.22070/rsci.2020.4943.1336

زیبا محمدزاده روشتی؛ میترا قیاسی؛ صفیه طهماسبی لیمونی


135. تحلیلی بر ویژگی صد مقاله برتر آلتمتریکس در سال 2017

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 199-220

10.22070/rsci.2019.3897.1248

شیما مرادی؛ امید علی پور


137. ابعاد اثرگذاری پژوهش: مطالعه مرور سیستماتیک

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 203-224

10.22070/rsci.2018.695

مریم خسروی؛ رویا پورنقی


138. روش ها و شاخص های ارزیابی تولیدات علمی در علوم انسانی و اجتماعی: مرور نظام مند

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 203-230

10.22070/rsci.2020.4998.1341

فرزانه قنادی نژاد؛ غلامرضا حیدری


139. ارزیابی وضعیت انتشارات علمی ایران بر مبنای نقشۀ جامع علمی کشور

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 213-236

10.22070/rsci.2019.4529.1300

المیرا جنوی؛ شیما مرادی؛ مهدی پاکزاد


140. جایگاه وزنی مقالات علمی تولیدشده انستیتوکانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران: یک مطالعه علم‌سنجی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1400، صفحه 217-234

10.22070/rsci.2020.5124.1348

ساره اکبری نیسیانی؛ حمیده احتشام؛ حسین تقی زاد؛ حسین دانشور


141. رابطه رتبه آموزشی کتاب‌های درسی دانشگاه‌های برتر جهان با شاخص‌های استناد، پیج رنک و هیتس

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 221-240

10.22070/rsci.2019.4125.1267

اشرف ملکی؛ جواد عباس پور؛ عبدالرسول جوکار؛ هاجر ستوده


142. تحلیل کتاب‌سنجی پژوهش‌های جهانی حوزه صنایع خلاق

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1400، صفحه 221-244

10.22070/rsci.2020.5342.1372

حمیدرضا پروازی شندی؛ حمیدرضا ایرانی؛ اسدالله کردنائیج؛ داتیس خواجه ئیان


143. فرا تحلیل گرایش مجله‌های علمی و پژوهشی داخلی به انتشار پژوهش‌های علم‌سنجی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 225-240

10.22070/rsci.2018.693

محمد علائی آرانی؛ افشین موسوی چلک؛ مریم سلامی؛ فرامرز سهیلی


150. تعامل میان‌رشته‌ای حوزه مهندسی پزشکی در دو دهه اخیر

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1400، صفحه 273-296

10.22070/rsci.2020.5717.1419

سمیه جعفری نایینی؛ محمدرضا قانع؛ رضا بوستانی