کلیدواژه‌ها = تحلیل هم‌واژگانی
تحلیل نقشه علمی تحقیقات جایگاه‌سازی برند بر اساس پایگاه‌ استنادی اسکوپوس (1975 - 2023)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22070/rsci.2023.17507.1658

مسلم رضائی؛ سید حسن حاتمی نسب؛ شهناز نایب زاده


ترسیم ساختار دانش پژوهش‌های فارسی حوزه فناوری اطلاعات بین سال‌های 1389 تا 1398

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1403

10.22070/rsci.2024.17562.1661

علی اکبر خاصه؛ حیدر مختاری؛ مریم ریاحی