کلیدواژه‌ها = متن‌کاوی
مدل‌سازی موضوعی مقالات پژوهشگران ایرانی در حوزه غدد درون‌ریز و متابولیسم در پایگاه استنادی وب علوم

دوره 8، (شماره ا، بهار و تابستان)، فروردین 1401، صفحه 49-68

10.22070/rsci.2020.5813.1432

ام البنین اسدی قادیکلایی؛ نجلا حریری؛ مریم خادمی؛ فهیمه باب الحوائجی


مطالعه‌ای مبتنی بر تحلیل واژگانی در ادبیات حوزه مدیریت پروژه در طول زمان

دوره 7، (شماره ا، بهار و تابستان)، فروردین 1400، صفحه 159-182

10.22070/rsci.2020.4922.1335

مهناز ایران منش؛ مجتبی عزیزی؛ محمد توکلی زاده راوری


ترسیم ساختار دانش در پژوهش‌های علوم قرآن و حدیث ایران با استفاده از تحلیل هم‌واژگانی

دوره 4، (شماره 2، پاییز وزمستان)، مهر 1397، صفحه 101-122

10.22070/rsci.2018.615

حمید قاضی زاده؛ فرامرز سهیلی؛ علی اکبر خاصه


نگاشت ساختار و چیدمان تاریخی مفاهیم علم اطلاعات و دانش‌‌‌‌شناسی: با رویکرد متن‌کاوی (2004-2013)

دوره 4، (شماره 2، پاییز وزمستان)، مهر 1397، صفحه 123-142

10.22070/rsci.2018.616

محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان؛ سیده سمیه احمدی مینق